TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

16-10-2561 ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธุรการ (16 ตุลาคม 2561)

16-10-2561 ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธุรการ

2

13-10-2561 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (16 ตุลาคม 2561)

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

2

12-10-2561 ต้อนรับคณะดูงาน วท.เวียงป่าเป้า (16 ตุลาคม 2561)

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยฯ อีกทั้ง ยังให้การต้อนรับ นายวินัย จันทรานาค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

2

09-11 ตุลาคม 2561 ร่วมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ 4.0 (16 ตุลาคม 2561)

วันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีชื่อทีมว่า “ทีม CICEC ROBOT” และ “ทีมอินทนนท์” โดยทีม CICEC ROBOT ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 30 ทีม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

2

11-10-2561 สอบคัดเลือกครูช่างเชื่อม-เจ้าหน้าที่ธุรการ (16 ตุลาคม 2561)

11-10-2561 สอบคัดเลือกครูช่างเชื่อม-เจ้าหน้าที่ธุรการ

2

3-7 ตุลาคม 2561 โครงการ AWARE 2 (16 ตุลาคม 2561)

วันที่ 3-7 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเร่งรัดความสำเร็จเสริมสร้างความพร้อมเพื่อการจ้างงาน ระยะที่ 2 (AWARE 2) โดยมีวิทยากรจากองค์การ Edudation Development Center (EDC) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงาน ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

2

18-09-2561 การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร (16 ตุลาคม 2561)

วันที่ 18 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง จำนวน 3 ท่าน ที่ได้เกษียณอายุราชการ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

2

19-09-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (19 กันยายน 2561)

วันที่ 19 กันยายน 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ การเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า ยุค Thailand 4.0 แก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยได้รับเกียรติจาก นายถนอม ดารารัตน์ ผู้จัดการร้านชยากรการไฟฟ้าจอมทอง มาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

9

15--09-2561 งานมุทิตาจิต รองโกเมศร์ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 15 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียนที่ภาคภูมิ” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ทอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

11

15-16 กันยายน 2561 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพฯ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

7

12-09-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 12 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ภายใต้โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสอนวิธีการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

14

11-09-2561 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนฯ ปวช.3 ระบบปกติ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 11 กันยายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นักศึกษา หลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

6

11-09-2561 ขอแสดงความยินดีครูปุญย์วริศ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 11 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3

6-7 กันยายน 2561 อบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (11 กันยายน 2561)

วันที่ 6-7 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว 10 คน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ โดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านรองผู้ว่าราชการ นายประจวบ กันธิยะ เป็นประธานเปิดงานและท่านศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานดำเนินงาน อีกทั้ง นางสาวกชพร ศิริผ่อง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกภาษาอังกฤษ ได้ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

8

10-09-2561 มอบช่อดอกไม้ (11 กันยายน 2561)

วันที่ 10 กันยายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แก่ นางสาวรมย์นลิน ศรีสายหยุด ครูแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ซึ่งมาฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 วัน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

23

กำลังแสดงหน้าที่ 1/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9