TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

16-12-2560 การสอบ V-NET (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 รองเลขาธิการ สอศ. ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม พร้อมด้วย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตรวจเยี่ยมการสอบ V-NET ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงใหม่  

74

4-13 ธันวาคม 2560 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 4-13 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ ให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในโรงเรียนขยายโอกาส พื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน  

124

8-11 ธันวาคม ทัศนศึกษา วัด-เวียง-วัง (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 คณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว เดินทางไปทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทาง วัด เวียง วัง โดยเดินทางเข้าทัศนศึกษา ที่แรกคือ วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง เขาวัง หาดชะอำ พระราชนิเวศมฤคทายวัน หัวหิน และวัดห้วยมงคล กรุงเทพมหานคร  

48

14-12-2560 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 14 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 6 คน และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 คน เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่  

151

13-12-2560 กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ชมรมวิชาชีพการบัญชี (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 13 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ตามโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีคณะวิทยากรกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

32

7-8 ธันวาคม 2560 นิเทศนักเรียนสาขางานตัวถังและสี ครั้งที่ 1 (22 ธันวาคม 2560)
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ นายฐานทัพ ปินตาสม และนายอนันต์ คำอ้ายอุด ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษา สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ครั้งที่ 1 จำนวนสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือทั้งหมด 14 แห่ง พบว่า นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับความชมจากหัวหน้างาน ว่านักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มีความตั้งใจสูง ขยัน กระตือรือร้น ขอให้นักเรียน นักศึกษา เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและสังคมด้วยนะครับ  

32

05-12-2560 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (8 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจอมทอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

73

06-12-2560 ศึกษาดูงาน วอศ.เชียงใหม่ (8 ธันวาคม 2560)
06-12-2560 ศึกษาดูงาน วอศ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน การดำเนินการทางวิชาการ ด้านการเรียน การสอนแบบเทคโนโลยีเฉพาะทาง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมี นายประสาร พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  

31

06-12-2560 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ (8 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 6 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ ครูแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  

76

04-12-2560 เลี้ยงส่งครูภัทรานิษฐ์ (8 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้กับ นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ ครูแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

138

04-12-2560 วันชาติไทย (8 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ วันชาติไทย โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดคำขวัญวันชาติไทย และการประกวดจัดบอร์ดวันชาติไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ ครูแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไปนะครับ  

30

29-11-2560 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (8 ธันวาคม 2560)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทั้ง 3 ท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาโทและปริญญาตรี ได้แก่ 1. ครูสิทธิกร ปัญญามา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ 2. ครูสุนิสา เถิงคำ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3. ครูสมชาย บุญเรือง ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอให้ใช้ความรู้ที่มี พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ

142

24-11-2560 สอบพนักงานราชการ (27 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชาช่างยนต์และกลุ่มวิชาช่างไฟฟ้า ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และจะประกาศผลสอบในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ครับ  

53

23-11-2560 ประเพณีไหว้สา เจ้าพ่ออินทนนท์ (27 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน “ประเพณีไหว้สา เจ้าพ่ออินทนนท์” เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ณ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

45

22-11-2560 ปล่อยพันธุ์ปลา (27 พฤศจิกายน 2560)
22-11-2560 ปล่อยพันธุ์ปลา

37

กำลังแสดงหน้าที่ 10/37
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19