TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

23-10-2560 วันปิยมหาราช (25 ตุลาคม 2560)

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจอมทอง  

63

18-10-2560 จิตอาสา ถวาย ร.9 (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 18 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ 1. กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2. ออกหน่วยจิตอาสา อาชีวบริการ ซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือทางการเกษตร ณ บ้านหนองห่าย ม.1 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

128

17-10-2560 สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา และจะประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560  

54

17-10-2560 อำเภอยิ้ม บ้านผาหมอน (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ออกหน่วยบริการชุมชนอำเภอยิ้ม ณ บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

90

16-10-2560 อบรมระยะสั้นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากรจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : Vocational Boot Camp) หลักสูตรการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพจใน Facebook และการถ่ายภาพจำหน่ายสินค้าทาง Facebook ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

71

13-10-2560 พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 13 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง  

48

12-10-2560 จิตอาสา ออกหน่วยอาชีวบริการ (20 ตุลาคม 2560)
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ออกหน่วยอาชีวบริการ (Fix it center Thailand 4.0) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

71

09-10-2560 ลงนาม MOU สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (20 ตุลาคม 2560)
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กับ บริษัท พี เจ คาร์คลีนิค จำกัด และ บริษัท สมาร์ทกรุ๊ป 2009 จำกัด และส่งนักเรียน สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท พี เจ คาร์คลีนิค จำกัด และ บริษัท สมาร์ทกรุ๊ป 2009 จำกัด  

64

ปลูกดอกดาวเรือง (5 ตุลาคม 2560)

04-10-2560 ปลูกดอกดาวเรือง วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

63

อบรมโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ (5 ตุลาคม 2560)

03-10-2560 อบรมโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 แผนกวิชาการบัญชี จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ โดยมีทีมวิทยากรจาก สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มาลงโปรแกรม และให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 122  

53

อบรมหลักสูตร รการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (5 ตุลาคม 2560)

03-10-2560 อบรมหลักสูตร รการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : Vocational Boot Camp) หลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดยได้รับเกียรติจากคุณสำเริง โกมุทศิริกุล วิศวกรไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง มาบรรยายเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร และการรักษาความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

53

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (5 ตุลาคม 2560)

28-09-2560 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2560 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานของอาชีวศึกษาจังหวัด โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  

43

วันธงไตรรงค์ (5 ตุลาคม 2560)

28-09-2560 วันธงไตรรงค์ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกันจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย โดยมีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และประดับธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

42

โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ.2561-2563 (5 ตุลาคม 2560)

21-22 กันยายน 2560 อบรมทำแผนปี 61-63 วันที่ 21-22 กันยายน 2560 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ.2561-2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  

40

อบรมการทำพิซซ่า (5 ตุลาคม 2560)

20-09-2560 อบรมการทำพิซซ่า วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียน โดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาและประชาชนภายนอก เข้าร่วมการอบรมการทำพิซซ่าไทย ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

35

กำลังแสดงหน้าที่ 10/36
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19