TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

27-12-2560 ทำบุญวันปีใหม่ 2561 (9 มกราคม 2561)

 
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ ทำบุญตักบาตรและสุขสันต์วันปีใหม่ Marry Christmas and Happy New Year 2018 โดยช่วงเช้า มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ช่วงบ่าย มีกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ การประกวดธิดาดอย การแลกของขวัญ การมอบของขวัญพิเศษจากคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และการแสดงของแต่ละชมรมวิชาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

57

28-12-2560 เปิดศูนย์อาชีวะอาสา (9 มกราคม 2561)

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดย นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มอบหมายให้นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 (ศูนย์บริการประชาชน) โดยมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท ฟรี อีกทั้งยังมีการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่พักรถ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

35

22-12-2560 กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ “รักษ์โลก รักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมจัดการขยะจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดทรัพยากรธรรมชาติดอยอินทนนท์ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

47

22-12-2560 กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม (22 ธันวาคม 2560)

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ “รักษ์โลก รักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมจัดการขยะจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดทรัพยากรธรรมชาติดอยอินทนนท์ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

38

21-12-2560 เตรียมความพร้อมโครงการอาชีวะอาสา (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 21 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าทำการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัทนัติมอเตอร์ จอมทอง และ บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ สาขา จอมทอง  

156

20-12-2560 โครงการขับขี่ปลอดภัย (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 งานโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ ขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูรจอมทองมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

82

20-12-2560 โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ (22 ธันวาคม 2560)

  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

55

16-12-2560 การสอบ V-NET (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 รองเลขาธิการ สอศ. ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม พร้อมด้วย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตรวจเยี่ยมการสอบ V-NET ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงใหม่  

75

4-13 ธันวาคม 2560 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 4-13 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ ให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในโรงเรียนขยายโอกาส พื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน  

126

8-11 ธันวาคม ทัศนศึกษา วัด-เวียง-วัง (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 คณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว เดินทางไปทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทาง วัด เวียง วัง โดยเดินทางเข้าทัศนศึกษา ที่แรกคือ วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง เขาวัง หาดชะอำ พระราชนิเวศมฤคทายวัน หัวหิน และวัดห้วยมงคล กรุงเทพมหานคร  

49

14-12-2560 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 14 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 6 คน และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 คน เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่  

154

13-12-2560 กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ชมรมวิชาชีพการบัญชี (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 13 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ตามโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีคณะวิทยากรกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

32

7-8 ธันวาคม 2560 นิเทศนักเรียนสาขางานตัวถังและสี ครั้งที่ 1 (22 ธันวาคม 2560)
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ นายฐานทัพ ปินตาสม และนายอนันต์ คำอ้ายอุด ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษา สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ครั้งที่ 1 จำนวนสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือทั้งหมด 14 แห่ง พบว่า นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับความชมจากหัวหน้างาน ว่านักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มีความตั้งใจสูง ขยัน กระตือรือร้น ขอให้นักเรียน นักศึกษา เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและสังคมด้วยนะครับ  

32

05-12-2560 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (8 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจอมทอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

74

06-12-2560 ศึกษาดูงาน วอศ.เชียงใหม่ (8 ธันวาคม 2560)
06-12-2560 ศึกษาดูงาน วอศ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน การดำเนินการทางวิชาการ ด้านการเรียน การสอนแบบเทคโนโลยีเฉพาะทาง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมี นายประสาร พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  

31

กำลังแสดงหน้าที่ 10/38
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19