TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (10 มกราคม 2560)
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอจอมทอง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ มีบริการตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย ให้บริการตรวจเช็ครถทุกชนิด และบริการ ที่นั่งพักผ่อน น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น สอบถามข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฟรี

44

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา (10 มกราคม 2560)
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา ณ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ ในการนี้นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ และส่งเสด็จ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

53

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย (19 ธันวาคม 2559)

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน "  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

65

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น (19 ธันวาคม 2559)
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายธงชัย ไชยยงค์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา, นายชัชวาล วงศ์ใหม่ วิทยาลัยการอาชีพลอง, นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

57

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน (19 ธันวาคม 2559)
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

72

งานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี (19 ธันวาคม 2559)
๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่

50

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ (19 ธันวาคม 2559)

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และได้กล่าวลานักเรียนนักศึกษาพร้อมให้โอวาท และได้มอบรถจักรยาน จำนวน 4 คันและพัดลม 2 ตัวให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองไว้ใช้ภายในสถานศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

64

พิธีถวายมุทิตาสักการะ (19 ธันวาคม 2559)
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมขบวนพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง(รองสมเด็จ) พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคลาจารย์) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

79

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ธันวาคม 2559)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชชีพจอมทอง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙๙ รูป เวลา ๐๖.๓๐ น. และร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เวลา ๑๗.๐๐ น.ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง  

49

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ธันวาคม 2559)
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

50

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล (19 ธันวาคม 2559)
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

60

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (19 ธันวาคม 2559)
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วม การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค ภาคเหนือ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

115

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับครูวิทยา ภิญโญฤทธิ์ (19 ธันวาคม 2559)

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับครูวิทยา ภิญโญฤทธิ์ คุณครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับป.โท จากคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

43

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559 (19 ธันวาคม 2559)
ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านรองผู้อำนวยการโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น ได้นำกองลูกเสือวิสามัญทั้ง 8 กอง ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งลูกเสือไทย

44

ร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ (25 พฤศจิกายน 2559)
๒๓ พ.ย.๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานพระสถูป ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

71

กำลังแสดงหน้าที่ 10/27
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19