TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง (15 สิงหาคม 2560)
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ 85 พรรษา โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทองเป็นประธานในพิธี และได้มอบพันธุ์ดอกดาวเรืองให้แก่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง

50

พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2560)
พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการประกวดภาพถ่ายคู่กับแม่ การจัดบอร์ดเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 อีกทั้งยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนายธงชัย ทองเสวก ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกพลศึกษา ที่ได้รับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

158

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ & Big Cleaning day (10 สิงหาคม 2560)

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ & Big Cleaning day วันที่ 9 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณจุดที่รับผิดชอบ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการทำความดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบรมราชินีนาถ ทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม บริเวรวิทยาลัย ให้มีสภาพสมบูรณ์ 

188

การศึกษาดูงานของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (9 สิงหาคม 2560)
การศึกษาดูงานของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบไอทีนักศึกษา ไอทีบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และการใช้ไอทีสำหรับการเรียนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

102

โครงการธรรมยาใจ (9 สิงหาคม 2560)
  วันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการธรรมยาใจ ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

49

ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี (8 สิงหาคม 2560)

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนายธงชัย ทองเสวก ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกพลศึกษา ที่ได้รับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ร้านเอสพี หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

46

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง (29 กรกฎาคม 2560)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-11.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้องประชุมอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

61

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 (27 กรกฎาคม 2560)

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

65

วันภาษาไทยและรำลึกสุนทรภู่ (27 กรกฎาคม 2560)

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการวันภาษาไทยและวันรำลึกสุนทรภู่ 26 กรกฎาคม โดยมีนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการมอบรางวัลการประกวดแต่ละประเภท ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การอ่านทำนองเสนาะ การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่านิทานพื้นบ้าน การประกวดรักการอ่าน การจัดบอร์ดวันภาษาไทย และการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้างทักษะในชีวิตประจำวัน ป้องกันพฤติกรรมที่เสี่ยงของเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

43

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย (27 กรกฎาคม 2560)

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี ณ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

39

อบรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (27 กรกฎาคม 2560)

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกและการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

45

โครงการอบรมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ (24 กรกฎาคม 2560)
อบรมแผนธุรกิจ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเมสินี เทพดา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ JMP มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

33

โครงการธุรกิจออนไลน์ (24 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการธุรกิจออนไลน์สู่ THAILAND 4.0 โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเมสินี เทพดา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ JMP มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ และทีมวิทยากรจากธนาคารออมสิน มาให้บริการเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมแจกของที่สมนาคุณให้ผู้รับบริการ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

36

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (24 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  

112

โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ (24 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และให้บริการตรวจเลือดฟรี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

37

กำลังแสดงหน้าที่ 12/35
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19