TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ (5 ตุลาคม 2560)

03-10-2560 อบรมโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 แผนกวิชาการบัญชี จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ โดยมีทีมวิทยากรจาก สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มาลงโปรแกรม และให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 122  

55

อบรมหลักสูตร รการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (5 ตุลาคม 2560)

03-10-2560 อบรมหลักสูตร รการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : Vocational Boot Camp) หลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดยได้รับเกียรติจากคุณสำเริง โกมุทศิริกุล วิศวกรไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง มาบรรยายเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร และการรักษาความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

54

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (5 ตุลาคม 2560)

28-09-2560 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2560 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานของอาชีวศึกษาจังหวัด โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  

43

วันธงไตรรงค์ (5 ตุลาคม 2560)

28-09-2560 วันธงไตรรงค์ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกันจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย โดยมีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และประดับธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

45

โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ.2561-2563 (5 ตุลาคม 2560)

21-22 กันยายน 2560 อบรมทำแผนปี 61-63 วันที่ 21-22 กันยายน 2560 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ.2561-2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  

45

อบรมการทำพิซซ่า (5 ตุลาคม 2560)

20-09-2560 อบรมการทำพิซซ่า วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียน โดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาและประชาชนภายนอก เข้าร่วมการอบรมการทำพิซซ่าไทย ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

37

อบรมแกนนำโรงเรียนคุณธรรม (5 ตุลาคม 2560)

20-09-2560 อบรมแกนนำโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการอบรมครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โรงเรียนคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต สิงห์ช่างชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และนายประยูร วันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มาเป็นวิทยากรในอบรม พร้อมด้วยครู นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

51

ปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา (5 ตุลาคม 2560)

19-09-2560 ปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา วันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นฝาง ต้นพญาเสือโคร่ง รวมจำนวน 37 ต้น เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

59

โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา (5 ตุลาคม 2560)

18-09-2560 โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา วันที่ 18 กันยายน 2560 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา นางสาวเกษร สายฝั้น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา คุณอริสศรา สันติพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และคุณธัญญา อุดดง มาเป็นวิทยากรในอบรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

56

โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA (แม่แจ่ม) (5 ตุลาคม 2560)

18-09-2560 โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA (แม่แจ่ม) วันที่ 18 กันยายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมทอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ “ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA.” โดยมี นายสิทธิกร ปัญญามา ครูพีระพล พลอยศรี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนักเรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม จำนวน 48 คน เข้าร่วมการอบรม พร้อมทั้งตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

77

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามสภาพจริง (5 ตุลาคม 2560)

16-09-2560 คณะกรรมการเข้าติดตามศูนย์บ่มเพาะ วันที่ 16 กันยายน 2560 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามสภาพจริง เพื่อประกอบการพิจารณาในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไปสู่ระดับชาติ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียนแผนกวิชาการบัญชีและนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

43

การประเมินแผนธุรกิจ ประจำปี 2560 (5 ตุลาคม 2560)

15-09-2560 การประเมินแผนธุรกิจ วันที่ 15 กันยายน 2560 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ) จอมทอง คุณรัชนีวรรณ กันทะใจ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมทัชสตาร์ รีสอร์ท และคุณภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

46

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอสายใต้ (15 กันยายน 2560)
วันที่ 14 กันยายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการ ประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอโซนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่แจ่ม โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

106

บริจาคโลหิต (11 กันยายน 2560)
วันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

65

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (11 กันยายน 2560)
วันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดระยะเวลา 4 เดือน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

73

กำลังแสดงหน้าที่ 12/37
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19