TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า เหลือง-แสด 17-06-2560 (19 มิถุนายน 2560)
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กำหนดจัดงาน คืนสู่เหย้า สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เหลือง-แสด โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คณะครูที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมให้วิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ยังมีการแสดงของศิษย์ปัจจุบันให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

51

เปิดอาคาร “สิริมังคลานุสรณ์” และทำบุญครบรอบ 20 ปี (19 มิถุนายน 2560)
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดจัดพิธีเปิดอาคาร “สิริมังคลานุสรณ์” และทำบุญครบรอบ 20 ปี ก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) เป็นประธานเปิดป้ายอาคาร "สิริมังคลานุสรณ์" โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 พร้อม แขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

49

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง (16 มิถุนายน 2560)
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ได้จัดกิจกรรม พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

141

แสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค และต้อนรับ นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน (14 มิถุนายน 2560)
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ให้การต้อนรับ นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน มาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ซึ่งย้ายจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง และแสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

57

ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (14 มิถุนายน 2560)
  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ นักศึกษา ปวส.1 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยมีทีมหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลสันป่าตองมาทำการตรวจสุขภาพให้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

106

โครงการ ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (14 มิถุนายน 2560)
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี ที่เข้าร่วมโครงการ ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จากวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับมอบประกาศนียบัตรจำนวน 7 คน โดยนายดาว ลุงปันต๊ะ ได้รับรางวัล นักศึกษาทวิภาคีดีเด่น สาขาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และนายสานิตย์ ชิดชิกุล ได้รับรางวัล นักศึกษาทวิภาคีดีเด่น สาขาระบบเครื่องทำความเย็น โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายวรานนท์ คำมาวัน ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

97

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) (14 มิถุนายน 2560)
  วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้บริการแก่ประชาชนฟรี โดยบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสอนทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการบัญชี ณ ร้านค้ารัฐวิสาหกิจตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

132

พิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (6 มิถุนายน 2560)
05-06-2560 ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระธาตุ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง) ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

63

"อาคารสิริมังคลานุสรณ์" หมายความว่า เพื่อความเป็นสิริมงคล (6 มิถุนายน 2560)
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เพื่อนำเรียนเรื่อง กิจกรรมทำบุญอาคารเอนกประสงค์ ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยฯ พร้อมทั้งขอความเมตา จากพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ตั้งชื่ออาคารหลังใหม่ ชื่อว่า "อาคารสิริมังคลานุสรณ์" หมายความว่า เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กุฏิหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

51

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) (6 มิถุนายน 2560)
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz. โดยศึกษาดูการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบภาพและเสียง ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน

133

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม (1 มิถุนายน 2560)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

55

โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint) (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครูสาขางานยานยนต์ ดำเนินโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint) ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

70

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมี ครูที่ปรึกษา อวท. ครูที่ปรึกษาชมรมทั้ง 7 ชมรม คณะกรรมการ อวท. และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร

41

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) (28 พฤษภาคม 2560)
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของโรงพยาบาลจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

42

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

45

กำลังแสดงหน้าที่ 14/35
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19