TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับภาค ภาคเหนือ (11 กันยายน 2560)
วันที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้ารับการติดตาม ประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกิยรติสถานศึกษา ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

71

Thailand STEM Festival 2017 (11 กันยายน 2560)
วันที่ 4-6 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมนิทรรศการทางการศึกษา Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 : Upper Northern โดยได้นำนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ การแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านอาชีวศึกษา และการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

155

การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับสถานศึกษา (11 กันยายน 2560)
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งมีวงดนตรีโฟล์คซองที่เข้าแข่งขันจำนวน 10 ทีม ดำเนินการโดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

51

โครงการปลูกหญ้าแฝก "หญ้าแฝก กำแพงมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา" (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกหญ้าแฝก "หญ้าแฝก กำแพงมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา" จัดโดย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง สำนักบริหารพื่นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง มอบหมาย นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงให  

183

ออกหน่วยบริการชุมชนอำเภอยิ้ม (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการชุมชนอำเภอยิ้ม ณ บ้านห้วยฝาง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

105

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี  

82

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมีลงผู้สมัครนายกองค์การฯ ทั้งหมด 7 คน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2561 คือ นางสาวโยดา เจริญศรีมติวงศ์ ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้คะแนนรวม 149 คะแนน ส่วนที่เหลือทั้ง 6 คน จะได้รับตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป  

204

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินการโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินการโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชัยยุทธ ช่างสาร ที่ปรึกษา และ คุณขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐาปณินทร์ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระบบทวิภาคีในปัจจุบัน ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

51

นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรือง (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 2,200 ต้น ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

60

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ตามโครงการพัฒนาทักษะ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ตามโครงการพัฒนาทักษะ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ ท่านวิทยากรยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

144

ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย 4 ท่าน (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่  1. นายวสันต์ เตปิน เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ย้ายมาจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2. นางสาวกชพร ศิริผ่อง เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 3. นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว ย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 4. นายวันชัย น้อยจันทร์ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชา วิทยาศาสตร์ ย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่จะปฏิบัติราชการในวันแรก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

60

ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย (30 สิงหาคม 2560)

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว นายวันชัย น้อยจันทร์ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชา วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

46

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ (25 สิงหาคม 2560)

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd. ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ และเครื่องครัวภายในเครื่องบิน ณ นิมอุตสาหกรรมลำพูน

202

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (25 สิงหาคม 2560)

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการทำความดีเพื่อพ่อ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก คุณอำภา หมื่นใจ วิทยากรท้องถิ่นอำเภอจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

61

ปลูกดอกดาวเรืองร่วมกับชุมชน (25 สิงหาคม 2560)

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรืองเพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของอำเภอจอมทอง ณ ศาลาประชาสามัคคี วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

66

กำลังแสดงหน้าที่ 14/38
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19