TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (20 มกราคม 2560)

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอรัญญา กิมภิระ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

97

วันครู 16 มกราคม 2560 (18 มกราคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประปี 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

108

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 (17 มกราคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ

138

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ (17 มกราคม 2560)
  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

96

กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง แสด เกมส์ (Sport Day)ครั้งที่ 17 (11 มกราคม 2560)
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง แสด เกมส์ (Sport Day)ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 11 มกราคม 2560

162

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 (10 มกราคม 2560)

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

80

โครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (10 มกราคม 2560)
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอจอมทอง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ มีบริการตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย ให้บริการตรวจเช็ครถทุกชนิด และบริการ ที่นั่งพักผ่อน น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น สอบถามข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฟรี

55

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา (10 มกราคม 2560)
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา ณ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ ในการนี้นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ และส่งเสด็จ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

147

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย (19 ธันวาคม 2559)

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน "  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

123

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น (19 ธันวาคม 2559)
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายธงชัย ไชยยงค์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา, นายชัชวาล วงศ์ใหม่ วิทยาลัยการอาชีพลอง, นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

144

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน (19 ธันวาคม 2559)
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

128

งานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี (19 ธันวาคม 2559)
๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่

80

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ (19 ธันวาคม 2559)

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และได้กล่าวลานักเรียนนักศึกษาพร้อมให้โอวาท และได้มอบรถจักรยาน จำนวน 4 คันและพัดลม 2 ตัวให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองไว้ใช้ภายในสถานศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

112

พิธีถวายมุทิตาสักการะ (19 ธันวาคม 2559)
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมขบวนพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง(รองสมเด็จ) พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคลาจารย์) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

120

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ธันวาคม 2559)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชชีพจอมทอง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙๙ รูป เวลา ๐๖.๓๐ น. และร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เวลา ๑๗.๐๐ น.ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง  

62

กำลังแสดงหน้าที่ 17/35
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19