TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (26 ตุลาคม 2559)
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑.นั่งสมาธิ ๙ นาที ๒.ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ๓.กล่าวคำถวายความอาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

103

วันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2559 (26 ตุลาคม 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพวกมาลา ในวโรกาสวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ ลานกิจกรรม ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559

115

นายวิลาศ กล่อมสุนทร ประมงอำเภอจอมทอง นำพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 10,000 ตัว มอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (23 ตุลาคม 2559)
21 ตุลาคม 2559 นายวิลาศ กล่อมสุนทร ประมงอำเภอจอมทอง นำพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 10,000 ตัว มอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทองปล่อยในสระน้ำเพื่อขยายพันธุ์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

160

บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (23 ตุลาคม 2559)
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center วิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้บริการแก่ประชาชนฟรี โดยบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

86

บริการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนฟรี (23 ตุลาคม 2559)
21 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง "ทำความดีเพื่อพ่อ" โดยมีการสอนและบริการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร 12 ปี รวมใจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

158

"ทำดีเพื่อพ่อ" 20 ตุลาคม 2559 (23 ตุลาคม 2559)

"ทำดีเพื่อพ่อ" 20 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองสอนการทำริบบิ้นดำให้แก่คระครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีตัวแทนจากธนาคารออมสิน สาขาจอมทอง รับมอบริบบิ้นเพื่อนำไปใช้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

95

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (23 ตุลาคม 2559)
19 ตุลาคม 2559 เวลา 19.30 น. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยพระธรรมมังคลาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์อำเภอจอมทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพสกนิกรทุกภาคส่วน รวมถึง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

66

"แชมป์" อาชีวะฟุตซอลลีค ร่วมค้นหา สุดยอดซันโว (23 ตุลาคม 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ และคณะผู้บริหาร ในการนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "อาชีวะฟุตซอลลีค ร่วมค้นหา สุดยอดซันโว" จัดการแข่งขันโดย บริษัท อาร์ มี เอ็ม มีเดีย จำกัด ร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีสถาบันของอาชีวศึกษาระดับจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๘ แห่ง ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๑

104

"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีการศึกษา 2559 (23 ตุลาคม 2559)
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมของสถานที่ในการจัดการประกวดประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่องาน  "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายประภากร วัชราคม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มาร่วมวามแผนในการดำเนินงานและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

182

มอบอุปกรณ์การเรียน (23 ตุลาคม 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ และคณะครู มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอน ของแผนกวิชาต่าง ๆ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

104

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (6 ตุลาคม 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอรัญญา กิมภิระ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 โดยมี ศน.สุดสาย ศรีศักดา มาให้ความรู้ในเรื่องการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย และคณะครูวิทยาลัยฯ ดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆในปีที่ผ่านมา และ วางแนวทางในการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

123

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (4 ตุลาคม 2559)
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

124

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการบริหารความเสี่ยง (21 กันยายน 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการบริหารความเสี่ยง โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายสมบัติ นาหลวง มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

87

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯและให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ (21 กันยายน 2559)

ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ และคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ) ในการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯและให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ และการซ่อมแซมอาคารหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในโครงการอาชีวะพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี รวมถึงการให้ความรู้ในการบริหารงานพัสดุและการบริหารความเสี่ยง สำหรับบุคลากรวิทยาลัยฯ ซึ่งได้มีการจัดอบรมในวันนี้

85

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (20 กันยายน 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้ส่งตัวแทนนำเสนอสถานที่ฝึกงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จุดดี จุดเด่น ของแต่ละสถานที่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

115

กำลังแสดงหน้าที่ 19/35
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19