TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

15--09-2561 งานมุทิตาจิต รองโกเมศร์ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 15 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียนที่ภาคภูมิ” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ทอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

23

15-16 กันยายน 2561 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพฯ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

7

12-09-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 12 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ภายใต้โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสอนวิธีการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

19

11-09-2561 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนฯ ปวช.3 ระบบปกติ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 11 กันยายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นักศึกษา หลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

7

11-09-2561 ขอแสดงความยินดีครูปุญย์วริศ (19 กันยายน 2561)

วันที่ 11 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5

6-7 กันยายน 2561 อบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (11 กันยายน 2561)

วันที่ 6-7 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว 10 คน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ โดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านรองผู้ว่าราชการ นายประจวบ กันธิยะ เป็นประธานเปิดงานและท่านศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานดำเนินงาน อีกทั้ง นางสาวกชพร ศิริผ่อง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกภาษาอังกฤษ ได้ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

10

10-09-2561 มอบช่อดอกไม้ (11 กันยายน 2561)

วันที่ 10 กันยายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แก่ นางสาวรมย์นลิน ศรีสายหยุด ครูแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ซึ่งมาฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 วัน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

37

05-09-2561 ปลูกดอกปอเทืองริมรั้ว (7 กันยายน 2561)

วันที่ 5 กันยายน 2561 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนปลูกดอกปอเทือง บริเวณริมรั้ววิทยาลัยฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาสมบูรณ์

7

01-09-2561 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ (7 กันยายน 2561)

วันที่ 1 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2561 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

39

29-08-2561 เดินขบวนพิธีฉลองเปรียญธรรม-อภิธรรม (7 กันยายน 2561)

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนพิธีฉลองเปรียญธรรม-อภิธรรม สำนักศาสนศึกษา วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ อาคารพระสัทธรรมเทพสิทธาจารย์รังสฤษฏ์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

8

29-08-2561 การประชุมวิชาการ อวท. ระดับสถานศึกษา (7 กันยายน 2561)

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองประธานกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมองค์การฯ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ การประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานของแต่ละแผนกวิชา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

14

03-09-2561 มอบช่อดอกไม้ (7 กันยายน 2561)

วันที่ 3 กันยายน 2561 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ นายพีระพันธ์ รัตนมาลี ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มาฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 วัน อีกทั้งยังมีคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบช่อดอกไม้ให้แก่ นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เพื่อแสดงความมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

7

27-08-2561 เลือกตั้งนายก อวท. ปี 2562 (7 กันยายน 2561)

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมีผู้ลงสมัครนายกองค์การฯ ทั้งหมด 7 คน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คือ นางสาวชาลิณี ประธานชมรมวิชาชีพท่องเที่ยว ได้คะแนนรวม 183 คะแนน ส่วนที่เหลือทั้ง 6 คน จะได้รับตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป

8

25-08-2561 ร่วมงานเช็คอินอาชีพ จุดเปลี่ยนการศึกษาเชียงใหม่ 4.0 (7 กันยายน 2561)

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมงาน เช็คอินอาชีพ จุดเปลี่ยนการศึกษาเชียงใหม่ 4.0 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยเข้าร่วมการจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ อีกทั้งยังมีนักเรียนนักศึกษาจาก สถาบันอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา และสถานประกอบการณ์ทุกแห่ง โดย คุณชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของธุรกิจ “หมูนุ่มเฮียนพ” คุณโจน จันได พร้อมทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่นำนักศึกษามาร่วมแสดงในพิธีเปิด วงดนตรีโปลิสตาร์วาไรตี้ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมงานจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

6

22-08-2561 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (7 กันยายน 2561)

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ภายใต้โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ประเภทของตกแต่งและของใช้ และการประกวดชุดรีไซเคิล ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

6

กำลังแสดงหน้าที่ 2/38
1 2 3 4 5 6 7 8 9