TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

17-04-2561 ร่วมสระเกล้าขอพร พระพรหมมงคล (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 17 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสระเกล้าขอพร พระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ

17

15-04-2561 ร่วมขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์ (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 15 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินขบวนประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ อำเภอจอมทอง ประจำปี 2561 โดยมีนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยเคลื่อนขบวนจากหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมทอง ไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

14

13-04-2561 ตำรวจทางหลวง เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 13 เมษายน 2561 ตัวแทนจากกรมขนส่งทางบก และตำรวจทางหลวง เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

14

13-04-2561 รองเลขาธิการ สอศ. เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 13 เมษายน 2561 ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ นำผู้บริหาร ครูและนักเรียน รดน้ำและกราบขอพรท่านรองเลขาธิการฯ ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

14

12-04-2561 ผอ.อรัญญา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 12 เมษายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

6

12-04-2561 ผอ. วท.สารภีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 12 เมษายน 2561 นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

6

10-04-2561 พิธีสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทำบุญสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายถาวร เกียรติไชยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ทั้ง 3 ท่าน ให้เกียรติมาร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

8

11-04-2561 พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อำเภอจอมทอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

24

27-29 มีนาคม 2561 ออกหน่วยบริการ อบต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง (8 เมษายน 2561)

 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการชุมชนตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดดอนแก้ว , วัดพันตน และโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

25

02-04-2561 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (8 เมษายน 2561)

 

วันที่ 2 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกีรยติจาก ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ ครูหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

01-04-2561 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ รร.สองแคววิทยาคม (8 เมษายน 2561)

 

วันที่ 1 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

19

22-24 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงาน (28 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานต้นแบบทวิภาคีในสถานประกอบการและประสานงานการศึกษา การเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาครู แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด , สถานีไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

12

21-03-2561 ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม (22 มีนาคม 2561)

วันที่ 21 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอจอมทอง มีผู้เข้ารับบริการดังนี้ 1.ซ่อมจักรยานยนต์ 20 ราย 2.ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 ราย 3.ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

14

14-03-2561 รับรายงานตัวนักเรียน รอบปกติ (22 มีนาคม 2561)

วันที่ 14 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบปกติ จำนวน 58 คน อีกทั้งยังมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ มาสมัครเรียนต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

23

09-03-2561 รับโล่ปรกาศเกียรติคุณ กองลูกเสือดีเด่น (13 มีนาคม 2561)


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่รางวัลชนะเลิศกองลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 

17

กำลังแสดงหน้าที่ 2/33
1 2 3 4 5 6 7 8 9