TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย (30 สิงหาคม 2560)

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว นายวันชัย น้อยจันทร์ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชา วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

9

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ (25 สิงหาคม 2560)

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd. ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ และเครื่องครัวภายในเครื่องบิน ณ นิมอุตสาหกรรมลำพูน

9

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (25 สิงหาคม 2560)

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการทำความดีเพื่อพ่อ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก คุณอำภา หมื่นใจ วิทยากรท้องถิ่นอำเภอจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

ปลูกดอกดาวเรืองร่วมกับชุมชน (25 สิงหาคม 2560)

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรืองเพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของอำเภอจอมทอง ณ ศาลาประชาสามัคคี วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

11

โครงการอบรมการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ (25 สิงหาคม 2560)
โครงการอบรมการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม" และการอบรมการทำดอกไม้จันทน์จากหญ้าแฝก โดยมี นางนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

11

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (17 สิงหาคม 2560)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันจัดบอร์ดเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ และ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

12

พิธีประดับแถบสองสี เตรียมลูกเสือวิสามัญ (17 สิงหาคม 2560)

พิธีประดับแถบสองสี เตรียมลูกเสือวิสามัญ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการกองลูกเสือฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

23

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (17 สิงหาคม 2560)

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

10

วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง (15 สิงหาคม 2560)
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ 85 พรรษา โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทองเป็นประธานในพิธี และได้มอบพันธุ์ดอกดาวเรืองให้แก่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง

15

พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2560)
พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการประกวดภาพถ่ายคู่กับแม่ การจัดบอร์ดเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 อีกทั้งยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนายธงชัย ทองเสวก ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกพลศึกษา ที่ได้รับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

19

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ & Big Cleaning day (10 สิงหาคม 2560)

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ & Big Cleaning day วันที่ 9 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณจุดที่รับผิดชอบ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการทำความดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบรมราชินีนาถ ทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม บริเวรวิทยาลัย ให้มีสภาพสมบูรณ์ 

16

การศึกษาดูงานของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (9 สิงหาคม 2560)
การศึกษาดูงานของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบไอทีนักศึกษา ไอทีบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และการใช้ไอทีสำหรับการเรียนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

12

โครงการธรรมยาใจ (9 สิงหาคม 2560)
  วันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการธรรมยาใจ ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

16

ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี (8 สิงหาคม 2560)

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนายธงชัย ทองเสวก ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกพลศึกษา ที่ได้รับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ร้านเอสพี หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

14

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง (29 กรกฎาคม 2560)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-11.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้องประชุมอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

22

กำลังแสดงหน้าที่ 2/25
1 2 3 4 5 6 7 8 9