TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (8 กุมภาพันธ์ 2560)

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ "เส้นทางสู่โลกอาชีพ 60"  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

88

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำ 2560 (8 กุมภาพันธ์ 2560)

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในที่ประชุมมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิทยาลัยการอาชีพจอมทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

108

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม (8 กุมภาพันธ์ 2560)

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ และคณะครู ดำเนินโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูอังสนา พิไสยสามนต์เขต เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

74

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (26 มกราคม 2560)
25 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการนี้ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ ถวายรายงาน ดำเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ในรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร การประดิษฐ์ตุ๊กตาพื้นเมือง และการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม

242

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (20 มกราคม 2560)

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอรัญญา กิมภิระ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

101

วันครู 16 มกราคม 2560 (18 มกราคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประปี 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

138

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 (17 มกราคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ

170

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ (17 มกราคม 2560)
  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

120

กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง แสด เกมส์ (Sport Day)ครั้งที่ 17 (11 มกราคม 2560)
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง แสด เกมส์ (Sport Day)ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 11 มกราคม 2560

194

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 (10 มกราคม 2560)

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

87

โครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (10 มกราคม 2560)
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอจอมทอง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ มีบริการตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย ให้บริการตรวจเช็ครถทุกชนิด และบริการ ที่นั่งพักผ่อน น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น สอบถามข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฟรี

59

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา (10 มกราคม 2560)
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา ณ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ ในการนี้นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ และส่งเสด็จ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

188

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย (19 ธันวาคม 2559)

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน "  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

149

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น (19 ธันวาคม 2559)
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายธงชัย ไชยยงค์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา, นายชัชวาล วงศ์ใหม่ วิทยาลัยการอาชีพลอง, นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

186

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน (19 ธันวาคม 2559)
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

141

กำลังแสดงหน้าที่ 20/38
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29