TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน (19 ธันวาคม 2559)
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

134

งานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี (19 ธันวาคม 2559)
๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่

84

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ (19 ธันวาคม 2559)

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และได้กล่าวลานักเรียนนักศึกษาพร้อมให้โอวาท และได้มอบรถจักรยาน จำนวน 4 คันและพัดลม 2 ตัวให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองไว้ใช้ภายในสถานศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

119

พิธีถวายมุทิตาสักการะ (19 ธันวาคม 2559)
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมขบวนพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง(รองสมเด็จ) พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคลาจารย์) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

125

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ธันวาคม 2559)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชชีพจอมทอง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙๙ รูป เวลา ๐๖.๓๐ น. และร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เวลา ๑๗.๐๐ น.ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง  

65

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ธันวาคม 2559)
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

66

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล (19 ธันวาคม 2559)
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

93

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (19 ธันวาคม 2559)
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วม การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค ภาคเหนือ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

274

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับครูวิทยา ภิญโญฤทธิ์ (19 ธันวาคม 2559)

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับครูวิทยา ภิญโญฤทธิ์ คุณครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับป.โท จากคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

74

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559 (19 ธันวาคม 2559)
ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านรองผู้อำนวยการโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น ได้นำกองลูกเสือวิสามัญทั้ง 8 กอง ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งลูกเสือไทย

80

ร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ (25 พฤศจิกายน 2559)
๒๓ พ.ย.๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานพระสถูป ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

84

รวมพลังแห่งความภักดี ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (25 พฤศจิกายน 2559)
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมจัดกิจกรรม ‘รวมพลังแห่งความภักดี’ นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

98

รวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง (25 พฤศจิกายน 2559)
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ร่วมกันประกอบพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง นำโดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง ผู้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

140

โครการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (25 พฤศจิกายน 2559)
โครการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการประชุมสรุปผลการทำงานและการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเข้ารับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยการอาชีพฝาง มาเป็นวิทยากร เพื่อแนะนำให้ความรู้

113

เลี้ยงส่งข้าราชการครูและต้อนรับบุคลากรใหม่ (25 พฤศจิกายน 2559)
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการครู ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ และเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาทำงานในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

78

กำลังแสดงหน้าที่ 20/37
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29