TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเตรียมความพร้อม แข่งขันทักษะอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ (19 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการดำเนินงานสัมมนา โครงการเตรียมความพร้อม แข่งขันทักษะอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเข้าร่วมสัมนา และรับมอบเครื่องยนต์ซูซูกิ จากบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด สำหรับใช้ในการแข่งขันทักษะอาชีวศึกษา จำนวนสถานศึกษาละ ๑ เครื่อง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

89

กิจกรรม Big Cleaning Day และ ร่วมกันกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย (19 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และ ร่วมกันกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันนายน ๒๕๕๙

98

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีกับครูพัตรพงษ์ วงค์แปง (13 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับครูพัตรพงษ์ วงค์แปง คุณครูแผนกวิชาช่างเชื่อม ที่สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี จากคณะวิศวกรรมศาสาตร์ สาขาครุศาสาตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายับ เชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

91

“ตลาดอาชีวะ” ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 (10 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงผลงานและสอนหลักสูตรระยะสั้นในการผลิตพวงกุญแจช้างน้อยผ้าพื้นเมืองล้านา นกฮูกผ้าพื้นเมืองล้านนา ในงาน“ตลาดอาชีวะ” ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยจำนวนมาก

144

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (10 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ ดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่นายธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

75

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (9 กันยายน 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในงานมีกิจกรรมการแข่งทักษะวิชาพื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น เป็นประธานในพิธี และนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธีรา หมื่นบาลรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของ รางวัลให้กับนักเรียน นักศีกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

271

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (8 กันยายน 2559)
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยรองผู้อำนวยการนายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น ดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดจัดบอร์ดสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ และประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

210

ร่วมพิธีถวายพระพรในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (12 สิงหาคม 2559)
  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" ในวันศุกร ที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

169

พิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (11 สิงหาคม 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ โดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙   

113

พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ประจำปี 2559 (10 สิงหาคม 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี และกิจกรรมบริการสังคมกองลูกเสือวิสามัญ โดยมีผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559

245

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2559 (10 สิงหาคม 2559)
วิทยลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการประกันสังคม ในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559

103

ASEAN DAY 2016 One Vision One Identity One Community (8 สิงหาคม 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวัน "ASEAN DAY 2016" จัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษาสาขางานการท่องเที่ยว และการกล่าวทักทายของแต่ละประเทศ ของนักเรียนนักศึกษาสาขางานการบัญชี

99

ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ (4 สิงหาคม 2559)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

103

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (30 กรกฎาคม 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ หรือวันรำลึกคำกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

153

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (30 กรกฎาคม 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

112

กำลังแสดงหน้าที่ 20/35
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29