TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

08-08-2561 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (10 สิงหาคม 2561)

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปวส.1 และ กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พื้นที่ป่าชุมชน วัดป่าดอยผาศุข หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

9

08-08-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ (10 สิงหาคม 2561)

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยจัดกิจกรรมการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสอนวิธีการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

21

03-08-2561 อบรมแผนธุรกิจ (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี วิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์และ ครูชนัญชิดา เจนแพทย์ ครูสาขาวิชาการบัญาชี มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์เชิงพาณิชย์” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

7

03-08-2561 ร่วมถ่ายทำสารคดี (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนครูและนักเรียน จำนวน 10 คน เข้าร่วมการถ่ายทำสารคดี ร่วมกับ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต และทีมนักปั่นจักรยานอำเภอจอมทอง ณ บ้านแม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

9

02-08-2561 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการนิเทศติดตาม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

12

23 ก.ค.- 3 ส.ค. 2561 เข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 27 นาย เดินทางเพื่อปฏิบัติการฝึกประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 61 - 3 ส.ค. 61 จำนวน 12 วัน ได้ทำการรวมพลฟังคำชี้แจงและเตรียมตัวเข้ารับการฝึก ณ ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

8

28-07-2561 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
๑.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง
๒.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง
๓.กิจกรรมจิตอาสา ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอจอมทอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปล่อยปลาน้ำจืดจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่แม่น้ำปิง ณ ประตูระบายน้ำวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
๔.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

8

26-07-2561 พิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (26 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

29

26-07-2561 ถวายเทียนจำนำพรรษา (วัดพระธาตุศรีจอมทอง-วัดน้ำต้อง) (26 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และ วัดน้ำต้อง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

55

25-07-2561 ถวายเทียนจำนำพรรษา (26 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีท้องถิ่น สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการ ดังนี้ กองลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม ส่วนนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ทุกแผนกวิชา ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดห้วยตองสัก

14

24-07-2561 ศึกษาดูงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (26 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานโปรแกรมควบคุมระบบภาพและเสียงในการออกอากาศ ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่

16

18-07-2561 วันภาษาไทยและรำลึกสุนทรภู่ (25 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินวันภาษาไทยและรำลึกสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันรักการอ่านภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย การแข่งขันคัดลายมือ การวาดภาพในวรรณคดี และการประกวดแต่งกลอนวันภาษาไทย อีกทั้งยังมีการประกวดการแต่งกายในชุดตัวละครในวรรณคดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

13

07-09 กรกฎาคม 2561 อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) (11 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) ในโครงการ "เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดสอนระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ วันที่ 7 ก.ค. 61 เมนูขนมใส่ไส้ประยุกต์ และขนมช่อผกาไส้มันหวาน วันที่ 8 ก.ค. 61 เมนูขนมกลีบลำดวน และขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด และวันที่ 9 ก.ค. 61 เมนูขนมต้มชาววัง ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

16

06-07-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 2 (11 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด โดยมี นายมั่นคง แซ่โซ้ง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้รับประกาศนียบัตร นักศึกษาดีเด่น แผนกเครื่องทำความเย็น ศูนย์บริการซัมซุงสาขาเชียงใหม่ ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

13

5-6 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด (11 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักกีฬา จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และมวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 “อศจ.เชียงใหม่เกมส์” รอบคัดเลือก ซึ่งมีกีฬาที่ทำการแข่งขันและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ ได้แก่ กีฬามวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น นักกีฬา 3 คน ครู 1 คน กีฬาตะกร้อ นักกีฬา 2 คน ครู 1 คน และกีฬาเปตอง เปตอง นักกีฬา 3 คน ครู 1 คน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาระดับ อศจ.เชียงใหม่

13

กำลังแสดงหน้าที่ 3/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9