TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2561 (22 สิงหาคม 2561)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแนะนำผู้สมัครนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 7 คน

15

16-08-2561 การประเมินแผนธุรกิจ (22 สิงหาคม 2561)

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเชิญกรรมการภายนอกวิทยาลัยฯ มาจำนวน 2 ท่าน และ กรรมการภายในวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ท่าน มาให้คำแนะนำ พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

11

15-08-2561 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง (22 สิงหาคม 2561)

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งมีวงดนตรีโฟล์คซองที่เข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

11

15-08-2561 พิธีประดับแถบสองสี เตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ (22 สิงหาคม 2561)

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการกองลูกเสือฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

20

12-08-2561 ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (22 สิงหาคม 2561)

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

12

15-08-2561 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (15 สิงหาคม 2561)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านหลวง ระหว่างวันที่ 7 –8  สิงหาคม  2561 ณ หอประชุมบ้านแม่หอย  เทศบาลตำบลบ้านหลวง

9

10-08-2561 วันแม่แห่งชาติ (10 สิงหาคม 2561)

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดย พระอาจารย์โดมชัย อุตฺตมชโย พระธรรมวิทยากรจากอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

9

08-08-2561 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (10 สิงหาคม 2561)

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปวส.1 และ กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พื้นที่ป่าชุมชน วัดป่าดอยผาศุข หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

10

08-08-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ (10 สิงหาคม 2561)

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยจัดกิจกรรมการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสอนวิธีการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

28

03-08-2561 อบรมแผนธุรกิจ (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี วิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์และ ครูชนัญชิดา เจนแพทย์ ครูสาขาวิชาการบัญาชี มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์เชิงพาณิชย์” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

8

03-08-2561 ร่วมถ่ายทำสารคดี (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนครูและนักเรียน จำนวน 10 คน เข้าร่วมการถ่ายทำสารคดี ร่วมกับ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต และทีมนักปั่นจักรยานอำเภอจอมทอง ณ บ้านแม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

9

02-08-2561 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการนิเทศติดตาม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

13

23 ก.ค.- 3 ส.ค. 2561 เข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 27 นาย เดินทางเพื่อปฏิบัติการฝึกประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 61 - 3 ส.ค. 61 จำนวน 12 วัน ได้ทำการรวมพลฟังคำชี้แจงและเตรียมตัวเข้ารับการฝึก ณ ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

8

28-07-2561 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 (8 สิงหาคม 2561)

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
๑.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง
๒.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง
๓.กิจกรรมจิตอาสา ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอจอมทอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปล่อยปลาน้ำจืดจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่แม่น้ำปิง ณ ประตูระบายน้ำวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
๔.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

9

26-07-2561 พิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (26 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

29

กำลังแสดงหน้าที่ 3/38
1 2 3 4 5 6 7 8 9