TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย 4 ท่าน (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่  1. นายวสันต์ เตปิน เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ย้ายมาจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2. นางสาวกชพร ศิริผ่อง เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 3. นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว ย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 4. นายวันชัย น้อยจันทร์ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชา วิทยาศาสตร์ ย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่จะปฏิบัติราชการในวันแรก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

25

ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย (30 สิงหาคม 2560)

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว นายวันชัย น้อยจันทร์ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชา วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

15

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ (25 สิงหาคม 2560)

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd. ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ และเครื่องครัวภายในเครื่องบิน ณ นิมอุตสาหกรรมลำพูน

18

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (25 สิงหาคม 2560)

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการทำความดีเพื่อพ่อ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก คุณอำภา หมื่นใจ วิทยากรท้องถิ่นอำเภอจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

22

ปลูกดอกดาวเรืองร่วมกับชุมชน (25 สิงหาคม 2560)

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรืองเพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของอำเภอจอมทอง ณ ศาลาประชาสามัคคี วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

16

โครงการอบรมการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ (25 สิงหาคม 2560)
โครงการอบรมการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม" และการอบรมการทำดอกไม้จันทน์จากหญ้าแฝก โดยมี นางนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

20

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (17 สิงหาคม 2560)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันจัดบอร์ดเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ และ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

18

พิธีประดับแถบสองสี เตรียมลูกเสือวิสามัญ (17 สิงหาคม 2560)

พิธีประดับแถบสองสี เตรียมลูกเสือวิสามัญ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการกองลูกเสือฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

39

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (17 สิงหาคม 2560)

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

18

วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง (15 สิงหาคม 2560)
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ 85 พรรษา โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทองเป็นประธานในพิธี และได้มอบพันธุ์ดอกดาวเรืองให้แก่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง

20

พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2560)
พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการประกวดภาพถ่ายคู่กับแม่ การจัดบอร์ดเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 อีกทั้งยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนายธงชัย ทองเสวก ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกพลศึกษา ที่ได้รับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

26

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ & Big Cleaning day (10 สิงหาคม 2560)

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ & Big Cleaning day วันที่ 9 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณจุดที่รับผิดชอบ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการทำความดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบรมราชินีนาถ ทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม บริเวรวิทยาลัย ให้มีสภาพสมบูรณ์ 

22

การศึกษาดูงานของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (9 สิงหาคม 2560)
การศึกษาดูงานของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบไอทีนักศึกษา ไอทีบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และการใช้ไอทีสำหรับการเรียนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

16

โครงการธรรมยาใจ (9 สิงหาคม 2560)
  วันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการธรรมยาใจ ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

18

ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี (8 สิงหาคม 2560)

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนายธงชัย ทองเสวก ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกพลศึกษา ที่ได้รับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ร้านเอสพี หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

18

กำลังแสดงหน้าที่ 4/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9