TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

26-07-2561 ถวายเทียนจำนำพรรษา (วัดพระธาตุศรีจอมทอง-วัดน้ำต้อง) (26 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และ วัดน้ำต้อง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

56

25-07-2561 ถวายเทียนจำนำพรรษา (26 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีท้องถิ่น สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการ ดังนี้ กองลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม ส่วนนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ทุกแผนกวิชา ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดห้วยตองสัก

17

24-07-2561 ศึกษาดูงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (26 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานโปรแกรมควบคุมระบบภาพและเสียงในการออกอากาศ ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่

16

18-07-2561 วันภาษาไทยและรำลึกสุนทรภู่ (25 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินวันภาษาไทยและรำลึกสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันรักการอ่านภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย การแข่งขันคัดลายมือ การวาดภาพในวรรณคดี และการประกวดแต่งกลอนวันภาษาไทย อีกทั้งยังมีการประกวดการแต่งกายในชุดตัวละครในวรรณคดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

13

07-09 กรกฎาคม 2561 อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) (11 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) ในโครงการ "เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดสอนระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ วันที่ 7 ก.ค. 61 เมนูขนมใส่ไส้ประยุกต์ และขนมช่อผกาไส้มันหวาน วันที่ 8 ก.ค. 61 เมนูขนมกลีบลำดวน และขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด และวันที่ 9 ก.ค. 61 เมนูขนมต้มชาววัง ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

06-07-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 2 (11 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด โดยมี นายมั่นคง แซ่โซ้ง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้รับประกาศนียบัตร นักศึกษาดีเด่น แผนกเครื่องทำความเย็น ศูนย์บริการซัมซุงสาขาเชียงใหม่ ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

14

5-6 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด (11 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักกีฬา จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และมวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 “อศจ.เชียงใหม่เกมส์” รอบคัดเลือก ซึ่งมีกีฬาที่ทำการแข่งขันและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ ได้แก่ กีฬามวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น นักกีฬา 3 คน ครู 1 คน กีฬาตะกร้อ นักกีฬา 2 คน ครู 1 คน และกีฬาเปตอง เปตอง นักกีฬา 3 คน ครู 1 คน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาระดับ อศจ.เชียงใหม่

14

4/07/61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (4 กรกฎาคม 2561)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนางอรัญญา กิมภิระ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนระดับชั้นปวช.1ดำเนินงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 1กรกฏาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

14

27-06-2561 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวิทยากรจากบริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด มาให้ความรู้พร้อมกับสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

16

26-06-2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมเดินขบวนงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ของอำเภอจอมทอง ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ณ หอประชุมโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

13

22-24 มิถุนายน 2561 อบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

16

21-06-2561 พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการดำเนินพิธีบวงสรวงพระภูมิ เจ้าที่ พิธีครอบครูช่างองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร รางวัลครูผู้ให้ รางวัลบุคลากรผู้ให้ และ รางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

11

20-06-2561 อบรมจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

19-06-2561 ศึกษาดูงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง

32

18-19 มิถุนายน 2561 ตรวจสุขภาพประจำปี (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-2 และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์-พยาบาลจากโรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

18

กำลังแสดงหน้าที่ 4/38
1 2 3 4 5 6 7 8 9