TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

16-01-2561 วันครู ครั้งที่ 62 (18 มกราคม 2561)

วันที่ 16 มกราคม 2561 สมาคมครูอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนดีเด่น ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
1. นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2. นายสิทธิกร ปัญญามา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. นายวรานนท์ คำมาวัน ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกคณิตศาสตร์
ขอให้ครูทั้ง 5 ท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป

22

16-01-2561 แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการฯ (18 มกราคม 2561)


วันที่ 16 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2561 และรางวัลครูดีชายขอบ โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 22 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อวิทยาลัยฯ ของเราต่อไป

22

13-01-2561 วันเด็กแห่งชาติ (17 มกราคม 2561)


วันที่ 13 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้นำกิจกรรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่เด็กๆ และ ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ ศูนย์สินค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลข่วงเปา เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดชียงใหม่ และ วัดบ้านท่ากอม่วง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 

25

11-01-2561 รับนักเรียนใหม่ รอบโควต้า (17 มกราคม 2561)

11-01-2561 รับนักเรียนใหม่ รอบโควต้า
วันที่ 11 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควต้า จำนวน 103 คน อีกทั้งยังมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ มาสมัครเรียนต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

23

09-01-25610 บริษัทเอส แอนด์ พี แนะแนวการฝึกงาน (11 มกราคม 2561)

วันที่ 9 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) โดยนำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

75

10-01-2561 ออกกำลังกายวันพุธ (25 มกราคม 2561)

วันที่ 10 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

31

3-7 มกราคม 2561 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (11 มกราคม 2561)

  วันที่ 3-7 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  

45

5-7 มกราคม 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 5-7 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ  

99

29-12-2560 เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วท.เชียงใหม่ (9 มกราคม 2561)

  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ จุดบริการประชาชน ปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.สารภี จ.เชียงใหม่  

40

27-12-2560 พิธีเปิดโครงการ To Be Number one (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ To be number one ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

45

18-22 ธันวาคม 2560 ประชุม อวท. ระดับภาคเหนือ (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี  

26

31-12-2560 ต้อนรับรองเลขาธิการ สอศ. (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับรองเลขาธิการ สอศ. ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพจอมทองและการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสาเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ จุดบริการประชาชน หน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

26

29-12-2560 ประธาน อศจ. เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 (ศูนย์บริการประชาชน) พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

21

27-12-2560 ทำบุญวันปีใหม่ 2561 (9 มกราคม 2561)

 
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ ทำบุญตักบาตรและสุขสันต์วันปีใหม่ Marry Christmas and Happy New Year 2018 โดยช่วงเช้า มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ช่วงบ่าย มีกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ การประกวดธิดาดอย การแลกของขวัญ การมอบของขวัญพิเศษจากคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และการแสดงของแต่ละชมรมวิชาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

43

28-12-2560 เปิดศูนย์อาชีวะอาสา (9 มกราคม 2561)

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดย นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มอบหมายให้นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 (ศูนย์บริการประชาชน) โดยมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท ฟรี อีกทั้งยังมีการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่พักรถ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

28

กำลังแสดงหน้าที่ 5/34
1 2 3 4 5 6 7 8 9