TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

15-06-2561 บริจาคโลหิต (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

21

13-06-2561 ปวส.สาขางานระบบภาพฯ ศึกษาดูงาน (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานและการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์บริการซัมซุง สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

21

13-06-2561 ร่วมรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่นการพนันบอล (15 มิถุนายน 2561)

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่นการพนันบอล โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีตำรวจภูธรจอมทอง

14

11-06-2561 แนะแนวการศึกษาประเทศจีน (15 มิถุนายน 2561)

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาระหว่างวิทยาลัยการอาชีพจอมทองและรุ่ยพ่านอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวิทยากรจากบริษัทดังกล่าว มาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศจีนให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

16

08-06-2561 ศึกษาดูงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 (12 มิถุนายน 2561)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน โดยศึกษาดูการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบภาพและเสียง ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz.

21

05-06 มิถุนายน 2561 โครงการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (12 มิถุนายน 2561)

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำศูนย์เทศบาลตำบลจอมทอง การฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู หมูแดดเดียว และหมูฝอย ณ อาคารพรหมมงคล เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

16

02-06-2561 ประชุมผู้ปกครอง (6 มิถุนายน 2561)

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

22

30-05-2561 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา (6 มิถุนายน 2561)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีการปลูกต้นไม้โดยรอบวิทยาลัยฯ และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ และกิจกรรมชมวีดิทัศน์ โดยทางวัดห้วยตองสัก ได้นำวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาให้นักเรียนได้รับชม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

31

21-29 พฤษภาคม 2561 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (30 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมทอง ดำเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ นางสาวณัชชา สอนสมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมทอง ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

18

25-05-2561 ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน (28 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

26

26-27 พฤษภาคม 2561 ออกหน่วยบริการ ครั้งที่ 5-6 (28 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 ครั้งที่ 5-6 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำที่มัดผมดอกไม้จากผ้าสักหลาด และการทำที่มัดผมดอกแก้ว ให้บริการฟรี ณ วัดดอยแก้ว ต.ดอยแก้ว และ วัดแท่นคำ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านหนองหล่ม และบ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

16

26-05-2561 ปลูกต้นไม้แม่แจ่ม (28 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้ ภายใต้ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าร่วมกับประชาชน จำนวน 150 ต้น ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยทรายเหลือง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

46

25-05-2561 เข้าร่วมอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (28 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน โดย สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

24

20-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ หอประชุม หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 13 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

15

19-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ หอประชุมบ้านลุ่มใต้ หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

14

กำลังแสดงหน้าที่ 5/38
1 2 3 4 5 6 7 8 9