TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง (29 กรกฎาคม 2560)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-11.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้องประชุมอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

24

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 (27 กรกฎาคม 2560)

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

28

วันภาษาไทยและรำลึกสุนทรภู่ (27 กรกฎาคม 2560)

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการวันภาษาไทยและวันรำลึกสุนทรภู่ 26 กรกฎาคม โดยมีนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการมอบรางวัลการประกวดแต่ละประเภท ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การอ่านทำนองเสนาะ การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่านิทานพื้นบ้าน การประกวดรักการอ่าน การจัดบอร์ดวันภาษาไทย และการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้างทักษะในชีวิตประจำวัน ป้องกันพฤติกรรมที่เสี่ยงของเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

20

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย (27 กรกฎาคม 2560)

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี ณ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

18

อบรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (27 กรกฎาคม 2560)

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกและการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

18

โครงการอบรมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ (24 กรกฎาคม 2560)
อบรมแผนธุรกิจ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเมสินี เทพดา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ JMP มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

19

โครงการธุรกิจออนไลน์ (24 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการธุรกิจออนไลน์สู่ THAILAND 4.0 โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเมสินี เทพดา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ JMP มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ และทีมวิทยากรจากธนาคารออมสิน มาให้บริการเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมแจกของที่สมนาคุณให้ผู้รับบริการ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

19

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (24 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  

20

โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ (24 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และให้บริการตรวจเลือดฟรี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

21

ถวายเทียนจำนำพรรษา (24 กรกฎาคม 2560)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา) โดยมีตัวแทนนักเรียนนำเทียนพรรษา ไปถวายทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดล้านนาญาณสังวราราม วัดน้ำต้อง และวัดห้วยตองสัก

22

เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (6 กรกฎาคม 2560)

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาการบัญชี และนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ของอำเภอจอมทอง ภายใต้สโลแกน "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด อำเภอจอมทอง โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ณ หอประชุมโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

29

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (6 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

26

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (6 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยให้สมาชิกของแต่ละชมรม แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ พร้อมวิธีแก้ปัญหาของแต่ละชมรมฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

26

การประชุมครูแนะแนว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 (6 กรกฎาคม 2560)

วันที่ 30 มิถุนายน 2560  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเรียนการเรียนการสอนในสายอาชีพ การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาของแต่ละแผนกวิชา พร้อมทั้ง จัดการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนวสถานศึกษา ในหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษา สู่ Thailand 4.0” อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 8 แห่ง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

26

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอจอมทอง (6 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจอมทองทุกภาคส่วน ที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารอำเภอ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

28

กำลังแสดงหน้าที่ 5/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9