TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

10-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งพาผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

19

01-04 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงานระยอง-ชลบุรี (6 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

108

27-04-2561 โครงการอบรมพัฒนาพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ (6 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 27 เมษายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ เวทีพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ พัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน โดยมี นายทวีศักดิ์ กันทะมา นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น อำเภอจอมทอง ณ หอประชุมศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่

51

26-27 เมษายน 2561 ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค (6 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 26-27 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาช่่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

28

26-04-2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วอศ.นครราชสีมา (6 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Oganization Development) ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

21

20-04-2561 ร่วมกิจกรรมการละเล่นสะบ้า (24 เมษายน 2561)

 

วันที่ 20 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และร่วมกิจกรรมการละเล่นสะบ้า ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ไตรภาคีสัมพันธ์ 2561” เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสืบสานอนุรักษ์การละเล่นของไทยให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเรียนรู้ต่อไป

18

17-04-2561 ร่วมสระเกล้าขอพร พระพรหมมงคล (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 17 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสระเกล้าขอพร พระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ

26

15-04-2561 ร่วมขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์ (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 15 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินขบวนประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ อำเภอจอมทอง ประจำปี 2561 โดยมีนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยเคลื่อนขบวนจากหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมทอง ไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

21

13-04-2561 ตำรวจทางหลวง เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 13 เมษายน 2561 ตัวแทนจากกรมขนส่งทางบก และตำรวจทางหลวง เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

22

13-04-2561 รองเลขาธิการ สอศ. เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 13 เมษายน 2561 ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ นำผู้บริหาร ครูและนักเรียน รดน้ำและกราบขอพรท่านรองเลขาธิการฯ ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

47

12-04-2561 ผอ.อรัญญา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 12 เมษายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

13

12-04-2561 ผอ. วท.สารภีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 12 เมษายน 2561 นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

13

10-04-2561 พิธีสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทำบุญสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายถาวร เกียรติไชยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ทั้ง 3 ท่าน ให้เกียรติมาร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

14

11-04-2561 พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อำเภอจอมทอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

68

27-29 มีนาคม 2561 ออกหน่วยบริการ อบต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง (8 เมษายน 2561)

 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการชุมชนตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดดอนแก้ว , วัดพันตน และโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

36

กำลังแสดงหน้าที่ 6/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9