TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

17-02-2561 English Camp 2018 (20 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน (English Camp 2018) โดยมีคณะวิทยากรจาก เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

25

16-02-2561 เข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (16 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

23

14-02-2561 ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา (16 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำรีซูเม่ออนไลน์ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาจากสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 7 แห่ง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

27

13-02-2561 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนหลังออกฝึกงาน ระบบทวิภาคี (16 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นักศึกษา หลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

40

07-02-2561 ร่วมงานผ้าฝ้ายจอมทอง (16 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนแห่งานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 117 ปี๋ของดีจ๋อมตอง อีกทั้งยังให้การต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมนิทรรศการของวิทยาลัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 

37

07-02-2561 CICEC Open House 2018 (16 กุมภาพันธ์ 2561)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดงาน “การอาชีพจอมทอง ปริทรรศน์” CICEC Open House 2018 ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มาเป็นประธาน โดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้นประธานฯ ในพิธี ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ สถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

23

29 ม.ค. ถึง 01 ก.พ. 2561 แข่งขันหุ่นยนต์ ABU (7 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU รอบคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีชื่อทีมว่า “ทีมพระธาตุศรีจอมทอง” ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ ได้เป็นตัวแทนทีมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา จำนวน 32 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับชาติต่อไป

36

31-01-2561 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาช่างเชื่อม (31 มกราคม 2561)


วันที่ 31 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี รุ่นที่ 1) ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ บริษัท บางกอกอินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด ซึ่งทางสถานประกอบการ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าฝึกประสบการณ์
 

25

29-01-2561 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการท่องเที่ยว (31 มกราคม 2561)


วันที่ 29 มกราคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การเสริมสร้างประสบการณ์ การรับประธานอาหารแบบเซ็ทยุโรป ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ พร้อมทั้ง เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 

31

29-01-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วก.ท่าแซะ จ.ชุมพร (31 มกราคม 2561)


วันที่ 29 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

20

19-01-2561 เหลือง-แสดเกมส์ ครั้งที่ 18 (25 มกราคม 2561)


วันที่ 19 มกราคม 2561 งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง-แสด เกมส์ (Sport Day) ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

37

18-01-2561 ประเมินมาตรฐานลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ (25 มกราคม 2561)


วันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ส.น.อ.) เพื่อพัฒนางานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่นในระดับภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

58

16-01-2561 วันครู ครั้งที่ 62 (18 มกราคม 2561)

วันที่ 16 มกราคม 2561 สมาคมครูอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนดีเด่น ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
1. นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2. นายสิทธิกร ปัญญามา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. นายวรานนท์ คำมาวัน ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกคณิตศาสตร์
ขอให้ครูทั้ง 5 ท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป

25

16-01-2561 แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการฯ (18 มกราคม 2561)


วันที่ 16 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2561 และรางวัลครูดีชายขอบ โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 22 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อวิทยาลัยฯ ของเราต่อไป

25

13-01-2561 วันเด็กแห่งชาติ (17 มกราคม 2561)


วันที่ 13 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้นำกิจกรรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่เด็กๆ และ ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ ศูนย์สินค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลข่วงเปา เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดชียงใหม่ และ วัดบ้านท่ากอม่วง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 

31

กำลังแสดงหน้าที่ 6/36
1 2 3 4 5 6 7 8 9