TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

02-04-2561 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (8 เมษายน 2561)

 

วันที่ 2 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกีรยติจาก ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ ครูหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

25

01-04-2561 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ รร.สองแคววิทยาคม (8 เมษายน 2561)

 

วันที่ 1 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

28

22-24 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงาน (28 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานต้นแบบทวิภาคีในสถานประกอบการและประสานงานการศึกษา การเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาครู แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด , สถานีไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

21

21-03-2561 ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม (22 มีนาคม 2561)

วันที่ 21 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอจอมทอง มีผู้เข้ารับบริการดังนี้ 1.ซ่อมจักรยานยนต์ 20 ราย 2.ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 ราย 3.ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

27

14-03-2561 รับรายงานตัวนักเรียน รอบปกติ (22 มีนาคม 2561)

วันที่ 14 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบปกติ จำนวน 58 คน อีกทั้งยังมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ มาสมัครเรียนต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

42

09-03-2561 รับโล่ปรกาศเกียรติคุณ กองลูกเสือดีเด่น (13 มีนาคม 2561)


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่รางวัลชนะเลิศกองลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 

47

02-03-2561 ประเมินลูกเสือ-เนตรนารี ระดับภาค (7 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคเหนือ (พ.ส.น.อ.ภาคเหนือ) เพื่อพัฒนางานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่นในระดับภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

90

01-03-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (7 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 1 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี ครูผู้สอนดีเด่นประจำแผนกวิชา บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พิธีส่งมอบศิษย์สู่อ้อมกอดผู้ปกครอง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

70

26-02-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (7 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 แก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยากรจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

26

21-02-2561 ประกวดโครงการวิชาชีพ (26 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

21

20-02-2561 มอบโล่รางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (20 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับทีมนักกีฬา ในโครงการ To be number one ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

30

19-02-2561 งานเปิดบ้านวิชาการ รร.อมก๋อยวิทยาคม (20 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) “ฟ้ามุ่ยบานวันวิชาการอมก๋อย” ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 อีกทั้งยังเปิดศูนย์ fix it center และบริการ Car care โดยอุปกรณ์ที่นักเรียนประดิษฐ์เองโดยนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

72

19-02-2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อำเภอจอมทอง (20 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อำเภอจอมทอง รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

30

17-02-2561 English Camp 2018 (20 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน (English Camp 2018) โดยมีคณะวิทยากรจาก เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

30

16-02-2561 เข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (16 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

28

กำลังแสดงหน้าที่ 7/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9