TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับ อศจ. (21 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้ง 18 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  

28

ป๋าเวณียี่เป็ง ปี้น้องการอาชีพจ๋อมตอง (31 ตุลาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม "ป๋าเวณียี่เป็ง ปี้น้องการอาชีพจ๋อมตอง" โดยมีกิจกรรม การแข่งขันโคมลอย การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงเล็ก ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

70

26-10-2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ (27 ตุลาคม 2560)

  วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  

71

25-10-2560 พิธีรับเครื่องหมายแบดจ์ ลูกเสือจิตอาสา (27 ตุลาคม 2560)

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดพิธีรับเครื่องหมายแบดจ์ เป็นของที่ระลึก คนละ 1 แผ่น ให้กับผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยให้นำไปติดไว้ด้านซ้ายของแขนเสื้อก่อนปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เนื่องด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปฏิบัติงานจิตอาสาที่จังหวัด/อำเภอ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ณ จุดถวายดอกไม้จันทน์ที่จังหวัดกำหนด  

63

25-10-2560 สอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) (27 ตุลาคม 2560)

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และจะประกาศผลสอบ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

53

25-10-2560 ต้อนรับครูใหม่ (25 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กล่าวยินดีต้อนรับ ครูอัตราจ้าง ได้แก่  1.นายสมชาย บุญเรือง ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  2.นายเอกชัย จันทิมา และ นางสาวอัจฉราวรรณ ประทุมศรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาพลศึกษา  และ นายขจรศักดิ์ แซ่อึ้ง นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มาฝึกสอนในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ทั้ง 3 ท่าน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

84

24-10-2560 มอบดอกไม้จันทน์ และวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์จำนวน 2,000 ชุด (25 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบดอกไม้จันทน์ และวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์จำนวน 2,000 ชุด ให้กับทางอำเภอจอมทอง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ มณฑลพิธี วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

63

23-10-2560 วันปิยมหาราช (25 ตุลาคม 2560)

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจอมทอง  

49

18-10-2560 จิตอาสา ถวาย ร.9 (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 18 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ 1. กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2. ออกหน่วยจิตอาสา อาชีวบริการ ซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือทางการเกษตร ณ บ้านหนองห่าย ม.1 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

115

17-10-2560 สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา และจะประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560  

42

17-10-2560 อำเภอยิ้ม บ้านผาหมอน (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ออกหน่วยบริการชุมชนอำเภอยิ้ม ณ บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

74

16-10-2560 อบรมระยะสั้นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากรจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : Vocational Boot Camp) หลักสูตรการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพจใน Facebook และการถ่ายภาพจำหน่ายสินค้าทาง Facebook ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

56

13-10-2560 พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (20 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 13 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง  

40

12-10-2560 จิตอาสา ออกหน่วยอาชีวบริการ (20 ตุลาคม 2560)
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ออกหน่วยอาชีวบริการ (Fix it center Thailand 4.0) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

61

09-10-2560 ลงนาม MOU สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (20 ตุลาคม 2560)
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กับ บริษัท พี เจ คาร์คลีนิค จำกัด และ บริษัท สมาร์ทกรุ๊ป 2009 จำกัด และส่งนักเรียน สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท พี เจ คาร์คลีนิค จำกัด และ บริษัท สมาร์ทกรุ๊ป 2009 จำกัด  

52

กำลังแสดงหน้าที่ 7/33
1 2 3 4 5 6 7 8 9