TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

13-04-2561 ตำรวจทางหลวง เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 13 เมษายน 2561 ตัวแทนจากกรมขนส่งทางบก และตำรวจทางหลวง เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

23

13-04-2561 รองเลขาธิการ สอศ. เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 13 เมษายน 2561 ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ นำผู้บริหาร ครูและนักเรียน รดน้ำและกราบขอพรท่านรองเลขาธิการฯ ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

48

12-04-2561 ผอ.อรัญญา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 12 เมษายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

13

12-04-2561 ผอ. วท.สารภีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 12 เมษายน 2561 นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

13

10-04-2561 พิธีสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทำบุญสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายถาวร เกียรติไชยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ทั้ง 3 ท่าน ให้เกียรติมาร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

14

11-04-2561 พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อำเภอจอมทอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

69

27-29 มีนาคม 2561 ออกหน่วยบริการ อบต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง (8 เมษายน 2561)

 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการชุมชนตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดดอนแก้ว , วัดพันตน และโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

36

02-04-2561 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (8 เมษายน 2561)

 

วันที่ 2 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกีรยติจาก ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ ครูหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

25

01-04-2561 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ รร.สองแคววิทยาคม (8 เมษายน 2561)

 

วันที่ 1 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

28

22-24 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงาน (28 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานต้นแบบทวิภาคีในสถานประกอบการและประสานงานการศึกษา การเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาครู แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด , สถานีไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

21

21-03-2561 ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม (22 มีนาคม 2561)

วันที่ 21 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอจอมทอง มีผู้เข้ารับบริการดังนี้ 1.ซ่อมจักรยานยนต์ 20 ราย 2.ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 ราย 3.ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

27

14-03-2561 รับรายงานตัวนักเรียน รอบปกติ (22 มีนาคม 2561)

วันที่ 14 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบปกติ จำนวน 58 คน อีกทั้งยังมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ มาสมัครเรียนต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

42

09-03-2561 รับโล่ปรกาศเกียรติคุณ กองลูกเสือดีเด่น (13 มีนาคม 2561)


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่รางวัลชนะเลิศกองลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 

49

02-03-2561 ประเมินลูกเสือ-เนตรนารี ระดับภาค (7 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคเหนือ (พ.ส.น.อ.ภาคเหนือ) เพื่อพัฒนางานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่นในระดับภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

94

01-03-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (7 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 1 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี ครูผู้สอนดีเด่นประจำแผนกวิชา บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พิธีส่งมอบศิษย์สู่อ้อมกอดผู้ปกครอง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

71

กำลังแสดงหน้าที่ 7/38
1 2 3 4 5 6 7 8 9