TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60 (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยส่งครูผู้สอนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60  

30

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ได้ส่งครูเข้าร่วม โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2560

32

โครงการอาชีวพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง จังหวัเชียงใหม่ (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินโครงการอาชีวพัฒนา โดยได้ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน โรงเรียนกองทุนการศึกษา และหอพักนักเรียน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

37

โครงการ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ (11 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 25 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" จัดโดย กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดโครงการมีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน-นักศกึษา และร่วมกันสร้างฝายน้ำล้ม ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

34

สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 (13 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินงานการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถาวร เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายรังสี พุฒจร และ นายชำนาญ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมงานและให้พรเนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ซึ่ง ในปีนี้มีกิจกรรม ทอดผ้าป่าโดยศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพจอมทองครั้งที่ 1 โดยมี พระใบฎีกาบุญรัตน์ รตนวัณโณ เจ้าอาวาสวัดน้ำต้อง บ้านแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน โดยนำเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่ามอบให้กับวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสุรพล เกียรติไชยากร และผู้ใหญ่ใจดีร่วมงานและมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองสู่ความเป็นเลิศ

60

โครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (11 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดงานโครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมตรวจเช็คสภาพรถฟรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2560 โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแขกผู้เกียรติหลายหน่วยงานเดินทางมาเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

40

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (11 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คณะครู ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์133 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

38

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย ฯ (11 เมษายน 2560)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำวิธีไหว้เคารพบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ ในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

45

งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (5 เมษายน 2560)
หมู่ลูกเสือวิสามัญชาย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐ — ที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

55

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (5 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยส่งครูผู้สอนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาที่ตนสอน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 12 เม.ย. 60

36

โครงการฝึกอบรมอาชีพ งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (5 เมษายน 2560)
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี๒๕๖๐ วิชา งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ เทศบาลตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

35

โครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู (5 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ อ.จารุณี มรีขัตย์ ศึกษานิเทศก์ อ.สายฝน แสนใจพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประเมินการวิจัย และ อ.นนทภรณ์ พุทธรักษา มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

32

พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 เมษายน 2560)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม และโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

46

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา (5 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

34

โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (22 มีนาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดโครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและแนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

35

กำลังแสดงหน้าที่ 8/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9