TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

26-02-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (7 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 แก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยากรจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

27

21-02-2561 ประกวดโครงการวิชาชีพ (26 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

22

20-02-2561 มอบโล่รางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (20 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับทีมนักกีฬา ในโครงการ To be number one ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

31

19-02-2561 งานเปิดบ้านวิชาการ รร.อมก๋อยวิทยาคม (20 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) “ฟ้ามุ่ยบานวันวิชาการอมก๋อย” ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 อีกทั้งยังเปิดศูนย์ fix it center และบริการ Car care โดยอุปกรณ์ที่นักเรียนประดิษฐ์เองโดยนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

77

19-02-2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อำเภอจอมทอง (20 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อำเภอจอมทอง รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

31

17-02-2561 English Camp 2018 (20 กุมภาพันธ์ 2561)

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน (English Camp 2018) โดยมีคณะวิทยากรจาก เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

32

16-02-2561 เข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (16 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

29

14-02-2561 ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา (16 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำรีซูเม่ออนไลน์ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาจากสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 7 แห่ง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

30

13-02-2561 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนหลังออกฝึกงาน ระบบทวิภาคี (16 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นักศึกษา หลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

50

07-02-2561 ร่วมงานผ้าฝ้ายจอมทอง (16 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนแห่งานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 117 ปี๋ของดีจ๋อมตอง อีกทั้งยังให้การต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมนิทรรศการของวิทยาลัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 

47

07-02-2561 CICEC Open House 2018 (16 กุมภาพันธ์ 2561)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดงาน “การอาชีพจอมทอง ปริทรรศน์” CICEC Open House 2018 ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มาเป็นประธาน โดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้นประธานฯ ในพิธี ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ สถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

25

29 ม.ค. ถึง 01 ก.พ. 2561 แข่งขันหุ่นยนต์ ABU (7 กุมภาพันธ์ 2561)


วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU รอบคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีชื่อทีมว่า “ทีมพระธาตุศรีจอมทอง” ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ ได้เป็นตัวแทนทีมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา จำนวน 32 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับชาติต่อไป

76

31-01-2561 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาช่างเชื่อม (31 มกราคม 2561)


วันที่ 31 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี รุ่นที่ 1) ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ บริษัท บางกอกอินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด ซึ่งทางสถานประกอบการ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าฝึกประสบการณ์
 

31

29-01-2561 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการท่องเที่ยว (31 มกราคม 2561)


วันที่ 29 มกราคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การเสริมสร้างประสบการณ์ การรับประธานอาหารแบบเซ็ทยุโรป ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ พร้อมทั้ง เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 

46

29-01-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วก.ท่าแซะ จ.ชุมพร (31 มกราคม 2561)


วันที่ 29 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

25

กำลังแสดงหน้าที่ 8/38
1 2 3 4 5 6 7 8 9