TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

10-01-2561 ออกกำลังกายวันพุธ (25 มกราคม 2561)

วันที่ 10 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

47

3-7 มกราคม 2561 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (11 มกราคม 2561)

  วันที่ 3-7 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  

64

5-7 มกราคม 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 5-7 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ  

152

29-12-2560 เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วท.เชียงใหม่ (9 มกราคม 2561)

  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ จุดบริการประชาชน ปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.สารภี จ.เชียงใหม่  

56

27-12-2560 พิธีเปิดโครงการ To Be Number one (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ To be number one ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

81

18-22 ธันวาคม 2560 ประชุม อวท. ระดับภาคเหนือ (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี  

59

31-12-2560 ต้อนรับรองเลขาธิการ สอศ. (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับรองเลขาธิการ สอศ. ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพจอมทองและการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสาเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ จุดบริการประชาชน หน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

33

29-12-2560 ประธาน อศจ. เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 (ศูนย์บริการประชาชน) พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

30

27-12-2560 ทำบุญวันปีใหม่ 2561 (9 มกราคม 2561)

 
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ ทำบุญตักบาตรและสุขสันต์วันปีใหม่ Marry Christmas and Happy New Year 2018 โดยช่วงเช้า มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ช่วงบ่าย มีกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ การประกวดธิดาดอย การแลกของขวัญ การมอบของขวัญพิเศษจากคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และการแสดงของแต่ละชมรมวิชาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

53

28-12-2560 เปิดศูนย์อาชีวะอาสา (9 มกราคม 2561)

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดย นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มอบหมายให้นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 (ศูนย์บริการประชาชน) โดยมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท ฟรี อีกทั้งยังมีการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่พักรถ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

33

22-12-2560 กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ “รักษ์โลก รักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมจัดการขยะจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดทรัพยากรธรรมชาติดอยอินทนนท์ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

45

22-12-2560 กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม (22 ธันวาคม 2560)

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ “รักษ์โลก รักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมจัดการขยะจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดทรัพยากรธรรมชาติดอยอินทนนท์ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

36

21-12-2560 เตรียมความพร้อมโครงการอาชีวะอาสา (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 21 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าทำการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัทนัติมอเตอร์ จอมทอง และ บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ สาขา จอมทอง  

153

20-12-2560 โครงการขับขี่ปลอดภัย (22 ธันวาคม 2560)
  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 งานโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ ขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูรจอมทองมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

79

20-12-2560 โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ (22 ธันวาคม 2560)

  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

53

กำลังแสดงหน้าที่ 9/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9