TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

23-11-2560 ประเพณีไหว้สา เจ้าพ่ออินทนนท์ (27 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน “ประเพณีไหว้สา เจ้าพ่ออินทนนท์” เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ณ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

40

22-11-2560 ปล่อยพันธุ์ปลา (27 พฤศจิกายน 2560)
22-11-2560 ปล่อยพันธุ์ปลา

32

25-11-2560 งานรวมพลังเทคโนโลยี 4.0 (27 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในงานรวมพลังเทคโนโลยี 4.0 ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ชิ้น ได้รับรางวัล จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ถอดและประกอบดรัมเบรก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แคลมป์ยกแผ่นเหล็ก แผ่นไม้อัด และกระจก รางวัลชมเชย ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยจับดิ่งเสาไฟฟ้า และแอพลิเคชั่นสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

24

23-24 พฤศจิกายน 2560 แข่งขันทักษะพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์ (27 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล จำนวน 7 ชิ้น ได้แก่ ประเภทที่ 2.1 รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องปั๊มโยกน้ำสำหรับการเกษตร ประเภทที่ 3 รางวัลชนะเลิศ แคทนิปสเปรย์ไล่ยุง รองชนะเลิศอันดับ 1 ผงว่านทิงเจอร์ ประเภทที่ 4.2 รางวัลชนะเลิศ เครื่องผลิตน้ำอุ่นจากธรรมชาติ ประเภทที่ 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตัดหญ้าของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ประเภทที่ 6.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องกายภาพบำบัดภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ประเภทที่ 7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เฮลตี้ดูโอ้โรล ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อที่จะได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ

29

22-11-2560 ประเมิน อวท. (27 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นำโดย ผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษาองค์การฯ ให้การต้อนรับคณะประเมิน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

77

14-11-2560 ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (21 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เดินทางไปร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และพัฒนาครูในสาขาช่างสีรถยนต์ โดยมีท่าน ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

27

21-11-2560 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด (21 พฤศจิกายน 2560)
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับการแข่งขันในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  

60

15-11-2560 ประชุมผู้ปกครอง 1-2560 (21 พฤศจิกายน 2560)
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

29

การประชุมวิชาการระดับ อศจ. (21 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้ง 18 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  

35

ป๋าเวณียี่เป็ง ปี้น้องการอาชีพจ๋อมตอง (31 ตุลาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม "ป๋าเวณียี่เป็ง ปี้น้องการอาชีพจ๋อมตอง" โดยมีกิจกรรม การแข่งขันโคมลอย การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงเล็ก ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

78

26-10-2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ (27 ตุลาคม 2560)

  วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  

84

25-10-2560 พิธีรับเครื่องหมายแบดจ์ ลูกเสือจิตอาสา (27 ตุลาคม 2560)

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดพิธีรับเครื่องหมายแบดจ์ เป็นของที่ระลึก คนละ 1 แผ่น ให้กับผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยให้นำไปติดไว้ด้านซ้ายของแขนเสื้อก่อนปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เนื่องด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปฏิบัติงานจิตอาสาที่จังหวัด/อำเภอ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ณ จุดถวายดอกไม้จันทน์ที่จังหวัดกำหนด  

80

25-10-2560 สอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) (27 ตุลาคม 2560)

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และจะประกาศผลสอบ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

68

25-10-2560 ต้อนรับครูใหม่ (25 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กล่าวยินดีต้อนรับ ครูอัตราจ้าง ได้แก่  1.นายสมชาย บุญเรือง ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  2.นายเอกชัย จันทิมา และ นางสาวอัจฉราวรรณ ประทุมศรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาพลศึกษา  และ นายขจรศักดิ์ แซ่อึ้ง นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มาฝึกสอนในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ทั้ง 3 ท่าน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

98

24-10-2560 มอบดอกไม้จันทน์ และวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์จำนวน 2,000 ชุด (25 ตุลาคม 2560)
  วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบดอกไม้จันทน์ และวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์จำนวน 2,000 ชุด ให้กับทางอำเภอจอมทอง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ มณฑลพิธี วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

73

กำลังแสดงหน้าที่ 9/36
1 2 3 4 5 6 7 8 9