TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ร่วมเดินขบวนแห่หิรัญบัฏ (22 มีนาคม 2560)
๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมเดินขบวนแห่หิรัญบัฏ พร้อมเครื่องประกอบสมณศักดิ์พระพรหมมงคล(หลวงปู่ทอง สิริมงคโล) ไปยังมหาศาลาหทัยนเรศว์รสถานที่ประกอบพิธี  ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

49

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ (22 มีนาคม 2560)

คุณครูจรรยา แก้วมณี ครูสาขางานการบัญชี ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

32

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (9 มีนาคม 2560)

๙ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการระบบทวิศึกษา ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 และโรงเรียนแม่แจ่ม โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับ ศิษย์เก่าดีเด่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยการ อาชีพจอมทอง และทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทองขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

56

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017 (17 กุมภาพันธ์ 2560)
16-02-2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการ "การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017 " โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอจอมทองท่านนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม อีกทั้งการเรียนการสอน 108 อาชีพของสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความรู้ที่หลากหลาย

75

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 (8 กุมภาพันธ์ 2560)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. โดยมีสำนักงานประ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

73

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (8 กุมภาพันธ์ 2560)

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ "เส้นทางสู่โลกอาชีพ 60"  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

54

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำ 2560 (8 กุมภาพันธ์ 2560)

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในที่ประชุมมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิทยาลัยการอาชีพจอมทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

60

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม (8 กุมภาพันธ์ 2560)

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ และคณะครู ดำเนินโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูอังสนา พิไสยสามนต์เขต เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

55

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (26 มกราคม 2560)
25 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการนี้ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ ถวายรายงาน ดำเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ในรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร การประดิษฐ์ตุ๊กตาพื้นเมือง และการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม

99

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (20 มกราคม 2560)

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอรัญญา กิมภิระ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

79

วันครู 16 มกราคม 2560 (18 มกราคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประปี 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

69

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 (17 มกราคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ

58

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ (17 มกราคม 2560)
  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

54

กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง แสด เกมส์ (Sport Day)ครั้งที่ 17 (11 มกราคม 2560)
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง แสด เกมส์ (Sport Day)ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 11 มกราคม 2560

69

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 (10 มกราคม 2560)

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

55

กำลังแสดงหน้าที่ 9/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9