TH | EN | CN

13-06-2561 ร่วมรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่นการพนันบอล
15 มิถุนายน 2561 ดู 4 คน
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่นการพนันบอล โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีตำรวจ...

 

11-06-2561 แนะแนวการศึกษาประเทศจีน
15 มิถุนายน 2561 ดู 4 คน
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาระหว่างวิทยาลัยการอาชีพจอมทองและรุ่ยพ่านอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวิทยากรจากบริษัทดังกล่าว มาแนะ...

 

08-06-2561 ศึกษาดูงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1
12 มิถุนายน 2561 ดู 5 คน
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน โดยศึกษาดูการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบภาพและเสียง ได้รับเกียรติจากวิทยากรของ...

 

05-06 มิถุนายน 2561 โครงการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
12 มิถุนายน 2561 ดู 4 คน
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำศูนย์เทศบาลตำบลจอมทอง การฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู...

 

 
Chomtong Industrial & Community Education College
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ
       เบอร์โทรผู้อำนวยการ  089-759-2496
       facebook ผู้อำนวยการ : https://www.facebook.com/aranya.ran

ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (5 มิถุนายน 2561)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2560 (31 พฤษภาคม 2561)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1-2561 (30 พฤษภาคม 2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (21 พฤษภาคม 2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างยนต์ (21 พฤษภาคม 2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (21 พฤษภาคม 2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (16 พฤษภาคม 2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (16 พฤษภาคม 2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาการบัญชี (16 พฤษภาคม 2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาการท่องเที่ยว (16 พฤษภาคม 2561)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (23 เมษายน 2561)

แนวการปฏิบัติ การรับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 (23 เมษายน 2561)

ยังไม่มีข้อมูลข่าว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561 (18 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤศจิกายน 2560 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2560 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เมษายน 2561 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มีนาคม 2561 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กุมภาพันธ์ 2561 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มกราคม 2561 (5 มิถุนายน 2561)

ลงประกาศรับสมัครงานกับ ThaiJob (24 เมษายน 2561)

แบบฟอร์มงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (1 กุมภาพันธ์ 2561)

ปค.วก. 01 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา (1 กุมภาพันธ์ 2561)

หางานได้งานที่ JOBTOPGUN (22 มกราคม 2561)

ดาวน์โหลด ใบสมัครหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (17 มกราคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560 (15 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ (15 มีนาคม 2561)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (2 กุมภาพันธ์ 2561)

รายละเอียดคุณลักษณะะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ (จำนวน 3 ชุด) (1 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (31 มกราคม 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560 (25 มกราคม 2561)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (25 มกราคม 2561)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (23 มกราคม 2561)

ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ (18 มกราคม 2561)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว 1 อัตรา รับสมัคร 13-17 ต.ค. 2557 (11 มกราคม 2561)

ขยายเวลาการรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา (11 มกราคม 2561)

ร่างขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (11 มกราคม 2561)

ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๕๘ (11 มกราคม 2561)

 

 

รายงานการประชุม ตารางเรียนตารางสอน
งานสารบรรณ ตรวจสอบผลการเรียน บุคลากร
ฟังเพลงออนไลน์กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ บริการถามตอบออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร lms
ประกันคุณภาพ ยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
 

...ระกันคุณภาพออนไลน์ ...

  ...นะนำ เว็บไซต์ ครูผู้สอน...
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
Error loading character set utf8: check detail error!