TH | EN | CN

16-10-2561 ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธุรการ
16 ตุลาคม 2561 ดู 2 คน
16-10-2561 ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธุรการ ...

 

13-10-2561 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
16 ตุลาคม 2561 ดู 2 คน
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระป...

 

12-10-2561 ต้อนรับคณะดูงาน วท.เวียงป่าเป้า
16 ตุลาคม 2561 ดู 2 คน
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำ...

 

09-11 ตุลาคม 2561 ร่วมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ 4.0
16 ตุลาคม 2561 ดู 2 คน
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีชื่อทีมว่า &ld...

 

 
Chomtong Industrial & Community Education College
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ
       เบอร์โทรผู้อำนวยการ  089-759-2496
       facebook ผู้อำนวยการ : https://www.facebook.com/aranya.ran

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างยนต์ (13 ตุลาคม 2561)

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (13 ตุลาคม 2561)

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (13 ตุลาคม 2561)

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาการท่องเที่ยว (13 ตุลาคม 2561)

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาการบัญชี (13 ตุลาคม 2561)

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (13 ตุลาคม 2561)

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (13 ตุลาคม 2561)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (12 ตุลาคม 2561)

ประกาศเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (14 กันยายน 2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (28 สิงหาคม 2561)

แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ (3 กรกฎาคม 2561)

ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (5 มิถุนายน 2561)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561)

ยังไม่มีข้อมูลข่าว

ประกาศคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (19 ตุลาคม 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-สิงหาคม 2561 (19 ตุลาคม 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กรกฎาคม 2561 (19 ตุลาคม 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิถุนายน 2561 (17 กรกฎาคม 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561 (18 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤศจิกายน 2560 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2560 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เมษายน 2561 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มีนาคม 2561 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กุมภาพันธ์ 2561 (5 มิถุนายน 2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มกราคม 2561 (5 มิถุนายน 2561)

ลงประกาศรับสมัครงานกับ ThaiJob (24 เมษายน 2561)

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สแอลพีจี (18 ตุลาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ (18 ตุลาคม 2561)

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ (9 ตุลาคม 2561)

งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ (1 ตุลาคม 2561)

ครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สแอลพีจีแบบแผงโมดูลพร้อมโปรแกรมทดลอง (28 กันยายน 2561)

เชิญชวนร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562 (14 กันยายน 2561)

ขออนุมัติการจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สแอลพีจีแบบแผงโมดูล (11 กันยายน 2561)

ขออนุมัติการจัดแผนการจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ (11 กันยายน 2561)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (13 กรกฎาคม 2561)

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (11 กรกฎาคม 2561)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (22 มิถุนายน 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560 (15 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ (15 มีนาคม 2561)

 

 

รายงานการประชุม ตารางเรียนตารางสอน
งานสารบรรณ ตรวจสอบผลการเรียน บุคลากร
ฟังเพลงออนไลน์กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ บริการถามตอบออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร lms
ประกันคุณภาพ ยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
 

...ระกันคุณภาพออนไลน์ ...

  ...นะนำ เว็บไซต์ ครูผู้สอน...
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
Error loading character set utf8: check detail error!