TH | EN | CN

09-03-2561 รับโล่ปรกาศเกียรติคุณ กองลูกเสือดีเด่น
13 มีนาคม 2561 ดู 5 คน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่รางวัลชนะเลิศกองลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเ...

 

02-03-2561 ประเมินลูกเสือ-เนตรนารี ระดับภาค
7 มีนาคม 2561 ดู 5 คน
  วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีว...

 

01-03-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
7 มีนาคม 2561 ดู 5 คน
  วันที่ 1 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่น...

 

26-02-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
7 มีนาคม 2561 ดู 5 คน
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 แก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื...

 

 
Chomtong Industrial & Community Education College
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ
       เบอร์โทรผู้อำนวยการ  089-759-2496
       facebook ผู้อำนวยการ : https://www.facebook.com/aranya.ran

โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2561 (11 มกราคม 2561)

โควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 (9 มกราคม 2561)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (19 กันยายน 2560)

ประกาศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560 (24 กรกฎาคม 2560)

การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ระดับ ปวช. และ ปวส. (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (2 พฤษภาคม 2560)

ใบสมัครเข้ารับการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30 ธันวาคม 2559)

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30 ธันวาคม 2559)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ฯ (23 ธันวาคม 2559)

การสมัครเข้าเรียน รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 (28 พฤศจิกายน 2559)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 (18 กันยายน 2559)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน(ดีเซล) แบบ 4 ประตู (Double (16 กันยายน 2559)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (27 กรกฎาคม 2559)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (21 มิถุนายน 2559)

ยังไม่มีข้อมูลข่าว

แบบฟอร์มงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (1 กุมภาพันธ์ 2561)

ปค.วก. 01 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา (1 กุมภาพันธ์ 2561)

หางานได้งานที่ JOBTOPGUN (22 มกราคม 2561)

ดาวน์โหลด ใบสมัครหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (17 มกราคม 2561)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานวัดผลและประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557 (11 มกราคม 2561)

วิทยาลัยการอาชีพจอมเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (11 มกราคม 2561)

ทดสอบการเพิ่มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (11 มกราคม 2561)

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนรุ่นที่16 ปี2556 (10 พฤศจิกายน 2558)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความแก้ 0 และมส. (16 ตุลาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 15 กันยายน 2557 (15 กันยายน 2557)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขร. (8 กันยายน 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 1 กันยายน 2557 (1 กันยายน 2557)

แบบสำรวจการเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net/jobs) (20 สิงหาคม 2557)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560 (15 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ (15 มีนาคม 2561)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (2 กุมภาพันธ์ 2561)

รายละเอียดคุณลักษณะะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ (จำนวน 3 ชุด) (1 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (31 มกราคม 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560 (25 มกราคม 2561)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (25 มกราคม 2561)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (23 มกราคม 2561)

ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ (18 มกราคม 2561)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว 1 อัตรา รับสมัคร 13-17 ต.ค. 2557 (11 มกราคม 2561)

ขยายเวลาการรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา (11 มกราคม 2561)

ร่างขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (11 มกราคม 2561)

ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๕๘ (11 มกราคม 2561)

 

 

รายงานการประชุม ตารางเรียนตารางสอน
งานสารบรรณ ตรวจสอบผลการเรียน บุคลากร
ฟังเพลงออนไลน์กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ บริการถามตอบออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร lms
ประกันคุณภาพ ยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
 

...ระกันคุณภาพออนไลน์ ...

  ...นะนำ เว็บไซต์ ครูผู้สอน...
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
Error loading character set utf8: check detail error!