TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


แสดงตามประเภท
ประเภทข่าว เรื่อง คนอ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูช่างเชื่อม และครูพลศึกษา) 20/09/2560
383
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา 23/07/2560
15
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 23/07/2560
20
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิวศึกษาสร้างชิ้นงาน 20/07/2560
30
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 05/04/2560
219
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย เอกสารแนบประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างขอบเขตของงาน TERM OF REFERENCE : TOR) ก่อสร้างอาคาร 18/11/2559
102
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 1 ชุด 21/10/2559
129
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ) 18/10/2559
238
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ช่างเชื่อม 11/10/2559
132
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 18/09/2559
552
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศซื้อรถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน(ดีเซล) แบบ 4 ประตู (Double Cab) จำนวน 1 คัน 31/08/2559
124
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 04/07/2559
2123
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียแบบเมนบอร์ดชนิดมีออสซิลโลสโคป 4 แชลแนลฯ 09/11/2558
250
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู 04/11/2558
368
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา 02/11/2558
210
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 26/10/2558
205
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างทั่วไ 15/10/2558
322
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 02/10/2558
422
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงไฮโดร-ออกซิเจนจากน้ำสำหรับเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด 14/08/2558
221
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย เชิญชวนประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3) 05/08/2558
199

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8