TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


แสดงตามประเภท
ประเภทข่าว เรื่อง คนอ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 21/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างยนต์ 21/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 21/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 16/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาการบัญชี 16/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาการท่องเที่ยว 16/05/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา ลงประกาศรับสมัครงานกับ ThaiJob 24/04/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 23/04/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย แนวการปฏิบัติ การรับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 23/04/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย แนวการปฏิบัติ การรับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 23/04/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560 15/03/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ 15/03/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 02/02/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ (จำนวน 3 ชุด) 01/02/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา แบบฟอร์มงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 01/02/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา ปค.วก. 01 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 01/02/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 31/01/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560 25/01/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 25/01/2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9