TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


แสดงตามประเภท
ประเภทข่าว เรื่อง คนอ่าน
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิถุนายน 2561 17/07/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 03/07/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 22/06/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561 18/06/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 05/06/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560 05/06/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤศจิกายน 2560 05/06/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2560 05/06/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เมษายน 2561 05/06/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มีนาคม 2561 05/06/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กุมภาพันธ์ 2561 05/06/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มกราคม 2561 05/06/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 01/06/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2560 31/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกาศ เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1-2561 30/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 21/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างยนต์ 21/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 21/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 16/05/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16/05/2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9