TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


แสดงตามประเภท
ประเภทข่าว เรื่อง คนอ่าน
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 02/02/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ (จำนวน 3 ชุด) 01/02/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา แบบฟอร์มงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 01/02/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา ปค.วก. 01 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 01/02/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 31/01/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560 25/01/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 25/01/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 23/01/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา หางานได้งานที่ JOBTOPGUN 22/01/2561
สมัครงาน/ประกวดราคา ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ 18/01/2561
ข่าวคณาจารย์/นักศึกษา ทดสอบการเพิ่มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 11/01/2561
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา 13/02/2561
54
ข้อมูลวิทยาลัย สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 25/01/2561
293
ข้อมูลวิทยาลัย ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลางขึ้นกับวิทยาลัยอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษา 25/01/2561
249
ข้อมูลวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน 11/01/2561
1067
สมัครงาน/ประกวดราคา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว 1 อัตรา รับสมัคร 13-17 ต.ค. 2557 11/01/2561
846
สมัครงาน/ประกวดราคา ขยายเวลาการรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา 11/01/2561
242
สมัครงาน/ประกวดราคา ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๕๘ 11/01/2561
330
สมัครงาน/ประกวดราคา ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๕๘ 11/01/2561
273
สมัครงาน/ประกวดราคา (ฉบับใหม่) ร่าง tor อาคารอเนกประสงคืวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 11/01/2561
312

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9