TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง รายเดือน ๆ ละ 9,590 บาท

คุณวุฒิและเงื่อนไขการจ้าง ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) /

การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) / การบัญชี

 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง รายเดือน ๆ ละ 9,590 บาท

คุณวุฒิและเงื่อนไขการจ้าง ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/

เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)

 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง รายเดือน ๆ ละ 9,590 บาท

คุณวุฒิและเงื่อนไขการจ้าง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูเขียนโดย : วัฒนวงศ์ จันละ
เมื่อ : วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:59 น.
คลิกอ่าน : 1521 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share