TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


เอกสารการพัฒนาการสร้างเครื่อมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

เอกสารการพัฒนาการสร้างเครื่อมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

download เอกสารการพัฒนาการสร้างเครื่อมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเขียนโดย : วัฒนวงศ์ จันละ
เมื่อ : วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 16:44 น.
คลิกอ่าน : 528 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share