TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขร. 

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขร.เขียนโดย : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
เมื่อ : วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 14:56 น.
คลิกอ่าน : 477 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share