TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องกลแบบถอดประกอบ 

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องกลแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

ดาวน์โหลด เอกสารชุดปฏิบัติการเครื่องกลแบบถอดประกอบเขียนโดย : วัฒนวงศ์ จันละ
เมื่อ : วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 02:58 น.
คลิกอ่าน : 292 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share