TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


(ฉบับใหม่) ร่าง tor อาคารอเนกประสงคืวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

(ฉบับใหม่) ร่าง  tor  อาคารอเนกประสงคืวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

(ฉบับใหม่) ร่าง tor อาคารอเนกประสงคืวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เขียนโดย : นางสาวจีราภรณ์ ปัญหารี
เมื่อ : วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 02:58 น.
คลิกอ่าน : 347 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share