TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ซื้อ ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังได้ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 ชุด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 ชุดเขียนโดย : นางสาวจีราภรณ์ ปัญหารี
เมื่อ : วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 02:58 น.
คลิกอ่าน : 238 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share