TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


แบบฟอร์มประวัตินักเรียนรุ่นที่16 ปี2556 

ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แต่ละสาขาวิชาดาว์นโหลดแบบฟอร์มไปกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยภายในวันที่20 พฤศจิกายน 2558 ส่งที่งานทะเบียน

ดาวน์โหลดเขียนโดย : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
เมื่อ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:24 น.
คลิกอ่าน : 318 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share