TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559  


กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
- วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 


การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

- ปวช.1 ปวช.2 และปวช.3 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 

- ปวส.1 ปวส.2 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

- ภายในเวลา 08.30 - 12.00 น

เอกสารแนบกำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559เขียนโดย : วัฒนวงศ์ จันละ
เมื่อ : วันที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 20:44 น.
คลิกอ่าน : 635 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share