TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิวศึกษาสร้างชิ้นงาน 

เอกสารแนบ ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียนด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐เขียนโดย : วัฒนวงศ์ จันละ
เมื่อ : วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:23 น.
คลิกอ่าน : 96 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share