TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ตามระบบการับโควตา ปีการศึกษา 2561เขียนโดย : วัฒนวงศ์ จันละ
เมื่อ : วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 01:30 น.
คลิกอ่าน : 119 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share