Posted on 27-November-2017 21:50 PM
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นำโดย ผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษาองค์การฯ ให้การต้อนรับคณะประเมิน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง