Posted on 27-November-2017 21:55 PM
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล จำนวน 7 ชิ้น ได้แก่ ประเภทที่ 2.1 รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องปั๊มโยกน้ำสำหรับการเกษตร ประเภทที่ 3 รางวัลชนะเลิศ แคทนิปสเปรย์ไล่ยุง รองชนะเลิศอันดับ 1 ผงว่านทิงเจอร์ ประเภทที่ 4.2 รางวัลชนะเลิศ เครื่องผลิตน้ำอุ่นจากธรรมชาติ ประเภทที่ 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตัดหญ้าของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ประเภทที่ 6.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องกายภาพบำบัดภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ประเภทที่ 7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เฮลตี้ดูโอ้โรล ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อที่จะได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ