ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
570018 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:05 น.
ข้อมูลบุคลากร
303
570017 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:05 น.
ข้อมูลบุคลากร
156
570016 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนเมษายน ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:04 น.
ข้อมูลบุคลากร
146
570015 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:04 น.
ข้อมูลบุคลากร
150
570014 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:03 น.
ข้อมูลบุคลากร
136
570013 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมกราคม ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมกราคม ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:02 น.
ข้อมูลบุคลากร
142
570012 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:01 น.
ข้อมูลบุคลากร
148
570011 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:00 น.
ข้อมูลบุคลากร
167
570010 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:00 น.
ข้อมูลบุคลากร
139
570009 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนกันยายน ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 10:59 น.
ข้อมูลบุคลากร
154
570008 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๖
อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:54 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
200
570007 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๖
อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:53 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
175
570006 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:50 น.
ข้อมูลงบประมาณ
207
570005 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๗
หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๗ อัพเดท : ว่าที่ ร.ต.นิพล   ลีพัฒนกุล เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:47 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
203
570004 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปีการศึกษา 2557 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:44 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
212
570003 รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครและรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 11:50 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
242
570002 แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
แผนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 14:08 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
218
570001 กำหนดการสำหรับนักศึกษา ปวช.1 ปีการศึกษา 2557
การรายงานตัวของ นศ.ปวช.1 ปีการศึกษา 2557 (12 มี.ค.57) อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 14:07 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
216
560103 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 75 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1 บาท และ 5 บาท เท่านั้น
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 17:16 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
382
560102 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 (ในระบบ) ณ วันที่ 20 พย.56
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:57 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
259

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6
1 2 3 4 5 6

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th