ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
560099 รายชื่อนักเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2/2556
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:55 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
217
560101 รายชื่อนักเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2/2556
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:55 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
238
560100 รายชื่อนักเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2/2556
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:54 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
254
560098 แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2557 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:53 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
169
560097 กำหนดการสำหรับนักศึกษา ปวช.1 ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:16 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
189
560096 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 16:11 น.
ข้อมูลบุคลากร
248
560095 ตารางสอบปลายภาคเรืียนที่1/2556
ตารางสอบปลายภาคเรืียนที่1/2556 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 16:09 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
220
560094 ตารางสอบปลายภาคเรืียนที่1/2556
ตารางสอบปลายภาคเรืียนที่1/2556 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 14:30 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
138
560093 รายงานการเดินทางไปราชการเดือนกรกฎาคม 2556
รายงานการเดินทางไปราชการเดือนกรกฎาคม 2556 อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 15:19 น.
ข้อมูลบุคลากร
210
560092 รายงานการเดินทางไปราชการเดือนมิถุนายน 2556
รายงานการเดินทางไปราชการเดือนมิถุนายน 2556 อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 15:19 น.
ข้อมูลบุคลากร
231
560091 รายงานการเดินทางไปราชการเดือนพฤษภาคม 2556
รายงานการเดินทางไปราชการเดือนพฤษภาคม 2556 อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 15:18 น.
ข้อมูลบุคลากร
205
560090 รายงานการเดินทางไปราชการเดือนเมษายน 2556
รายงานการเดินทางไปราชการเดือนเมษายน 2556 อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 15:17 น.
ข้อมูลบุคลากร
221
560089 บันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
บันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 14:03 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
313
560076 ข้อมูลครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556
ข้อมูลครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2556 อัพเดท : นางสาวกฤษณา  มหาวัง เมื่อ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:41 น.
ข้อมูลบุคลากร
378
560088 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุป ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:48 น.
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS
494
560087 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:46 น.
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS
354
560086 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 17:03 น.
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS
422
560064 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:10 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
266
560085 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๖
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:09 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
305
560084 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:32 น.
ข้อมูลงบประมาณ
350

กำลังแสดงหน้าที่ 2/6
1 2 3 4 5 6

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th