ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
560083 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:31 น.
ข้อมูลงบประมาณ
263
560078 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปีการศึกษา 2556 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:48 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
627
560082 สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:39 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
397
560081 นักเรียน - นักศีกษา พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:38 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
358
560080 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๖ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:32 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
272
560079 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๕ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:23 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
664
560075 บันทึกขออมัติเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง
บันทึกขออมัติเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556 ประจำ อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:22 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
281
560074 ครุภัณฑ์การศึกษา เพิ่มเติม
ชุดปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดการงานเอกสารในองค์กร อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:05 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
372
560070 รายชื่อนักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเีรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2556 ปรับปรุงรหัสนัีกเรียนล่าสุด ณ 17 พ.ค.56 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:42 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
331
560072 รายชื่อนักเรียน ปวช.3 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเรียน ปวช.3 ปีการศึกษา 2556 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:42 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
334
560073 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:51 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
194
560071 รายชื่อนักเรียน ปวช.2 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเรียน ปวช.2 ปีการศึกษา 2556 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:23 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
288
560069 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2556
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ณ วันที่ 17 พ.ค.56 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:09 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
229
560068 รายงานสถานนะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2555
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:28 น.
ข้อมูลงบประมาณ
272
560067 คู่มือ การจัดการระบบสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 06:31 น.
คู่มือ จัดการระบบ
271
560066 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 12:49 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
326
560065 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๔
อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 12:48 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
260
560063 บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อัพเดท : นางสาวกฤษณา  มหาวัง เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 20:50 น.
ข้อมูลบุคลากร
429
560062 นักเรียน - นักศีกษา พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 20:28 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
240
560061 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 20:08 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
212

กำลังแสดงหน้าที่ 3/6
1 2 3 4 5 6

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th