ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
560039 ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามสาขางานและชาย-หญิง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2555
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:39 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
229
560060 รายงานสถานนะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2554
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:06 น.
ข้อมูลงบประมาณ
250
560059 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:01 น.
ข้อมูลบุคลากร
271
560058 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:01 น.
ข้อมูลบุคลากร
338
560057 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:00 น.
ข้อมูลบุคลากร
302
560056 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:59 น.
ข้อมูลบุคลากร
218
560055 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:59 น.
ข้อมูลบุคลากร
245
560054 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:58 น.
ข้อมูลบุคลากร
234
560053 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:58 น.
ข้อมูลบุคลากร
237
560052 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:57 น.
ข้อมูลบุคลากร
307
560051 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:57 น.
ข้อมูลบุคลากร
320
560050 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:56 น.
ข้อมูลบุคลากร
300
560049 บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : นางสาวกฤษณา  มหาวัง เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:35 น.
ข้อมูลบุคลากร
201
560048 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:32 น.
ข้อมูลบุคลากร
273
560047 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:31 น.
ข้อมูลบุคลากร
214
560046 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:30 น.
ข้อมูลบุคลากร
277
560045 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:29 น.
ข้อมูลบุคลากร
238
560044 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:24 น.
ข้อมูลบุคลากร
255
560043 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:21 น.
ข้อมูลบุคลากร
233
560042 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:20 น.
ข้อมูลบุคลากร
244

กำลังแสดงหน้าที่ 4/6
1 2 3 4 5 6

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th