ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
560020 บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : นางสาวกฤษณา  มหาวัง เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:48 น.
ข้อมูลบุคลากร
262
560019 นักเรียน - นักศีกษา พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:44 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
222
560018 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๒ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:43 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
467
560017 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:42 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
271
560016 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS ๒๕๕๓ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:28 น.
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS
308
560015 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS ๒๕๕๒ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:27 น.
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS
437
560014 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS ๒๕๕๑ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:26 น.
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS
539
560013 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:51 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
529
560012 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:50 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
210
560011 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:48 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
214
560010 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:43 น.
ข้อมูลงบประมาณ
265
560009 บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : นางสาวกฤษณา  มหาวัง เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:43 น.
ข้อมูลบุคลากร
301
560008 นักเรียน - นักศีกษา พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:43 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
217
560005 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:42 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
223
560007 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๑ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:28 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
407
560006 ข้อมูล ด้านบุคคลากร พ.ศ.2551
สรุป ข้อมูลด้านบุคคลากร ประจำปีการศึกษา 2551 อัพเดท : นางสาวกฤษณา  มหาวัง เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:23 น.
ข้อมูลบุคลากร
198

กำลังแสดงหน้าที่ 6/6
1 2 3 4 5 6

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th