ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
570004 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปีการศึกษา 2557 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:44 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
212
560078 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปีการศึกษา 2556 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:48 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
617
560033 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:15 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
230
560025 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:54 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
228
560017 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:42 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
270
560005 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:42 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
222

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th