ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
570005 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๗
หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๗ อัพเดท : ว่าที่ ร.ต.นิพล   ลีพัฒนกุล เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:47 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
204
560080 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๖ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:32 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
272
560079 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๕ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:23 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
664
560034 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๔ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:17 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
299
560026 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๓ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:55 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
211
560018 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๒ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:43 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
467
560007 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๑ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:28 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
407

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th