ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
570003 รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครและรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 11:50 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
244
570002 แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
แผนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 14:08 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
219
570001 กำหนดการสำหรับนักศึกษา ปวช.1 ปีการศึกษา 2557
การรายงานตัวของ นศ.ปวช.1 ปีการศึกษา 2557 (12 มี.ค.57) อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 14:07 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
217
560103 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 75 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1 บาท และ 5 บาท เท่านั้น
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 17:16 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
383
560102 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 (ในระบบ) ณ วันที่ 20 พย.56
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:57 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
260
560099 รายชื่อนักเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2/2556
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:55 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
218
560101 รายชื่อนักเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2/2556
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:55 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
238
560100 รายชื่อนักเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2/2556
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:54 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
254
560098 แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2557 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:53 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
170
560097 กำหนดการสำหรับนักศึกษา ปวช.1 ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:16 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
190
560095 ตารางสอบปลายภาคเรืียนที่1/2556
ตารางสอบปลายภาคเรืียนที่1/2556 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 16:09 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
221
560094 ตารางสอบปลายภาคเรืียนที่1/2556
ตารางสอบปลายภาคเรืียนที่1/2556 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 14:30 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
139
560089 บันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
บันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 14:03 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
314
560082 สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:39 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
397
560081 นักเรียน - นักศีกษา พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:38 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
358
560075 บันทึกขออมัติเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง
บันทึกขออมัติเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556 ประจำ อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:22 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
281
560070 รายชื่อนักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเีรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2556 ปรับปรุงรหัสนัีกเรียนล่าสุด ณ 17 พ.ค.56 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:42 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
331
560072 รายชื่อนักเรียน ปวช.3 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเรียน ปวช.3 ปีการศึกษา 2556 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:42 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
334
560071 รายชื่อนักเรียน ปวช.2 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเรียน ปวช.2 ปีการศึกษา 2556 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:23 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
288
560069 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2556
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ณ วันที่ 17 พ.ค.56 อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:09 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
229

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2
1 2

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th