ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
570018 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:05 น.
ข้อมูลบุคลากร
290
570017 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:05 น.
ข้อมูลบุคลากร
151
570016 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนเมษายน ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:04 น.
ข้อมูลบุคลากร
142
570015 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:04 น.
ข้อมูลบุคลากร
146
570014 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:03 น.
ข้อมูลบุคลากร
132
570013 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมกราคม ๒๕๕๗
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนมกราคม ๒๕๕๗ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:02 น.
ข้อมูลบุคลากร
140
570012 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:01 น.
ข้อมูลบุคลากร
146
570011 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:00 น.
ข้อมูลบุคลากร
162
570010 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11:00 น.
ข้อมูลบุคลากร
137
570009 ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ข้อมูลการเดินทางไปราชการเดือนกันยายน ๒๕๕๖ อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 10:59 น.
ข้อมูลบุคลากร
150
560096 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 16:11 น.
ข้อมูลบุคลากร
245
560093 รายงานการเดินทางไปราชการเดือนกรกฎาคม 2556
รายงานการเดินทางไปราชการเดือนกรกฎาคม 2556 อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 15:19 น.
ข้อมูลบุคลากร
207
560092 รายงานการเดินทางไปราชการเดือนมิถุนายน 2556
รายงานการเดินทางไปราชการเดือนมิถุนายน 2556 อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 15:19 น.
ข้อมูลบุคลากร
228
560091 รายงานการเดินทางไปราชการเดือนพฤษภาคม 2556
รายงานการเดินทางไปราชการเดือนพฤษภาคม 2556 อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 15:18 น.
ข้อมูลบุคลากร
203
560090 รายงานการเดินทางไปราชการเดือนเมษายน 2556
รายงานการเดินทางไปราชการเดือนเมษายน 2556 อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 15:17 น.
ข้อมูลบุคลากร
218
560076 ข้อมูลครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556
ข้อมูลครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2556 อัพเดท : นางสาวกฤษณา  มหาวัง เมื่อ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:41 น.
ข้อมูลบุคลากร
375
560063 บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อัพเดท : นางสาวกฤษณา  มหาวัง เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 20:50 น.
ข้อมูลบุคลากร
425
560059 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:01 น.
ข้อมูลบุคลากร
267
560058 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:01 น.
ข้อมูลบุคลากร
334
560057 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:00 น.
ข้อมูลบุคลากร
296

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2
1 2

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th