ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
570006 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:50 น.
ข้อมูลงบประมาณ
207
560084 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:32 น.
ข้อมูลงบประมาณ
349
560083 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:31 น.
ข้อมูลงบประมาณ
263
560068 รายงานสถานนะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2555
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:28 น.
ข้อมูลงบประมาณ
272
560060 รายงานสถานนะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2554
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:06 น.
ข้อมูลงบประมาณ
250
560029 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:00 น.
ข้อมูลงบประมาณ
303
560021 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:49 น.
ข้อมูลงบประมาณ
288
560010 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:43 น.
ข้อมูลงบประมาณ
265

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th