ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
570007 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๖
อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:53 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
176
560074 ครุภัณฑ์การศึกษา เพิ่มเติม
ชุดปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดการงานเอกสารในองค์กร อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:05 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
372
560066 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕
อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 12:49 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
326
560065 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๔
อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 12:48 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
260
560022 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:03 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
256
560030 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:01 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
189
560011 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:48 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
214

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th