ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
560064 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:10 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
266
560085 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๖
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:09 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
304
560061 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 20:08 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
212
560031 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:04 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
189
560023 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:51 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
181
560012 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:50 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
210

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th