ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
570008 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๖
อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:54 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
201
560073 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๕
สรุป ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:51 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
194
560032 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:05 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
244
560024 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:53 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
409
560013 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๑
สรุป ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 15:51 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
529

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th