ติดต่อเรา


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่ 50160

0-5334-1872

0-5334-1485, 0-5334-2169

webmaster@cicec.ac.th

www.facebook.com/ciceccm