620101

9,11-10-2562 การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

Posted on 18-October-2019 09:42 AM

รายละเอียด

620100

13-10-2562 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Posted on 18-October-2019 09:40 AM

รายละเอียด

620099

8,10-10-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท จ.เชียงราย

Posted on 18-October-2019 09:38 AM

รายละเอียด

620098

07-10-262 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Posted on 18-October-2019 09:37 AM

รายละเอียด

620097

23-34-09-2562 Chiangmai Showcase 2019

Posted on 26-September-2019 11:46 AM

รายละเอียด

620096

25-09-2562 โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

Posted on 26-September-2019 11:43 AM

รายละเอียด

620095

17-19-09-2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 26-September-2019 11:40 AM

รายละเอียด

620094

16-09-2562 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค

Posted on 26-September-2019 11:36 AM

รายละเอียด

620093

05-09-2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 26-September-2019 11:33 AM

รายละเอียด

620092

02-09-2562 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 26-September-2019 11:33 AM

รายละเอียด

620091

04-09-2562 การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 26-September-2019 11:27 AM

รายละเอียด

620090

30-08-2562 แสดงความยินดีกับนายวัตพล ทะวงค์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Posted on 26-September-2019 11:24 AM

รายละเอียด

620089

21-08-2562 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

Posted on 26-September-2019 11:23 AM

รายละเอียด

620088

14-08-2562 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี

Posted on 27-August-2019 15:46 PM

รายละเอียด

620087

14-08-2562 เลือกตั้งนายก อวท. ปี 2563

Posted on 19-August-2019 09:33 AM

รายละเอียด

620086

12-08-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ ร.9

Posted on 19-August-2019 09:32 AM

รายละเอียด

620085

08-08-2562 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

Posted on 19-August-2019 09:32 AM

รายละเอียด

620084

07-08-2562 ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

Posted on 09-August-2019 16:15 PM

รายละเอียด

620083

02-08-2562 งานประชุม อาชีวศึกษาอาเซียน

Posted on 09-August-2019 16:17 PM

รายละเอียด

620082

28-07-2562 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Posted on 09-August-2019 16:17 PM

รายละเอียด