640114

วันที่ 20 กันยายน 2564 ทีมนวัตกรรม จัดทำเครื่องกรอด้ายอัตโนมัติ

Posted on 20-September-2021 14:33 PM

รายละเอียด

640113

วันที่ 10 กันยายน 2564 การประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ครั้งที่ 2

Posted on 12-September-2021 16:15 PM

รายละเอียด

640112

วันที่ 4 กันยายน 2564 ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ

Posted on 12-September-2021 16:11 PM

รายละเอียด

640111

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 อบรมให้ความรู้ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on 12-September-2021 16:07 PM

รายละเอียด

640110

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on 12-September-2021 16:04 PM

รายละเอียด

640109

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on 12-September-2021 16:01 PM

รายละเอียด

640108

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 มอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

Posted on 12-September-2021 15:59 PM

รายละเอียด

640107

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ DLTV

Posted on 12-September-2021 15:52 PM

รายละเอียด

640106

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564

Posted on 11-August-2021 20:41 PM

รายละเอียด

640105

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 11-August-2021 20:37 PM

รายละเอียด

640104

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac

Posted on 11-August-2021 20:34 PM

รายละเอียด

640103

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ฉีดวัคซีน AstraZenecaเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted on 11-August-2021 20:31 PM

รายละเอียด

640102

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเ

Posted on 30-July-2021 11:03 AM

รายละเอียด

640101

" สุขใจที่ได้แบ่งปัน "

Posted on 30-July-2021 11:02 AM

รายละเอียด

640100

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564

Posted on 30-July-2021 10:54 AM

รายละเอียด

640099

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

Posted on 30-July-2021 10:51 AM

รายละเอียด

640098

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on 30-July-2021 10:48 AM

รายละเอียด

640097

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

Posted on 30-July-2021 10:14 AM

รายละเอียด

640096

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 โรงพยาบาลจอมทอง

Posted on 15-July-2021 13:39 PM

รายละเอียด

640095

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โครงการ แบ่งรัก ปันสุข วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 15-July-2021 10:06 AM

รายละเอียด




Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.th



โทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong